WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

09.01.2017Gdzie sprawdzić jakość powietrza?

 

Chociaż stężenie powoli spada, to i tak normy pyłu zawieszonego przekroczone są kilkukrotnie. Nad środkową i południową częścią województwa śląskiego utrzymuje się smog. W Zabrzu norma przekroczona w ciągu dnia była siedmiokrotnie, w Cieszynie podobnie jak w Ustroniu czterokrotnie, a w Rybniku  sześciokrotnie . W Gliwicach wcale nie jest lepiej. Jak się oddycha tak zanieczyszczonym powietrzem? To sprawdziła nasza reporterka - Kalina Romankiewicz.
Tutaj  można sprawdzić jakość powietrza. Lista automatycznych stacji monitorujących zanieczyszczenia. 

 

Źródło: WFOŚ w Katowicach