WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

19.01.2017Mistrzowie chirurgii z Gliwic

Gliwiccy medycy na szczycie. Przeszczep narządów szyi przeprowadzony w gliwickim Centrum Onkologii został uznany za najlepszy przez Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej. Marta Mikołajczyk.
Operację która zyskała uznanie amerykańskich ekspertów wykonał zespół profesora Adama Maciejewskiego, kierującego specjalistycznym zespołem w gliwickim ośrodku. Nagrodę w kategorii Best Case przyznało gremium zrzeszające ponad pięciuset najlepszych światowych specjalistów z dziedziny chirurgii. Pierwszy na świecie allogeniczny przeszczep narządów szyi, obejmujący krtań, tchawicę, gardło, przełyk, tarczycę z przytarczycami, struktury mięśniowe oraz powłokę skórną przedniej ściany szyi, przeprowadzono w Centrum Onkologii w Gliwicach w kwietniu 2015 r.

 


Doceniona operacja trwała 17 godzin. Poddał się jej  37-letni chory na raka mężczyzna. Pracę wybrano spośród około 300 zgłoszonych prezentacji z całego świata.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie: "Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej, zrzeszające ponad 500 najlepszych światowych specjalistów z dziedziny chirurgii, przyznało, większością 93% głosów, nagrodę w kategorii Best Case prezentacji pt.: „Złożona allotransplantacja narządów szyi”, zgłoszonej przez Prof. Adama Maciejewskiego i dr hab. Łukasza Krakowczyka, jedynych w Polsce czynnych członków American Society for Reconstructive Microsurgery. Praca, wybrana spośród około 300 zgłoszonych prezentacji z całego świata, uznana została za najlepszy przypadek w dziedzinie chirurgii mikronaczyniowej w 2016 roku. W ubiegłych latach trzy prezentacje Zespołu zostały włączone do konkursu Best reconstruction of the year ogłoszonego przez ASRM, zajmując kolejno trzecie, drugie oraz pierwsze miejsce".