WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

21.12.2017Nowy budżet obywatelski w Gliwicach - nowe zasady

Wiadomo już jak będzie wyglądała 6 edycja budżetu obywatelskiego w Gliwicach. Przyjmowanie wniosków mieszkańców rozpocznie się już 15 stycznia i potrwa do 26 stycznia. Czas na składanie wniosków został skrócony do 2 tygodni. Takie działanie zostało zaplanowane po to by można składać zażalenia na wynik weryfikacji. Wnioski mogą składać w tym roku także organizacje pozarządowe. Istotna zmiana to wzrost kwoty planowanej na realizację zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego do 6 milionów złotych. 
Jest również kilka zmian w kwestii samego głosowania. Swój głos mają mieszkańcy, którzy w momencie oddawania głosu będą mieli ukończone 16 lat lub ukończą 16 lat w 2018 roku. Młodsi gliwiczanie mogą przedstawić swoje opinie, które jednak nie będą miały wiążącego charakteru. Ważna jest także informacja, że z jednego adresu e-mail można oddać tylko jeden głos.
 
Harmonogram:
15 stycznia do 26 stycznia – nabór wniosków na realizację zadań jednorocznych;
29 stycznia do 12 lutego – publikacja wniosków na stronie internetowej;
29 stycznia do 20 kwietnia – weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków;
20 kwietnia - ogłoszenie osiedlowych list zadań zakwalifikowanych do głosowania, zaproszenie do współorganizowania akcji informacyjnej w osiedlach, publikacja na stronie internetowej wyników weryfikacji wraz z uzasadnieniem;
20 kwietnia do 25 czerwca – kampania informacyjna dotycząca zasad głosowania;
 
Procedura odwoławcza:
20 kwietnia do 27 kwietnia – składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków,
30 kwietnia do 21 maja – rozpatrywanie zażaleń;
do 28 maja – ogłoszenie wyników procedury odwoławczej;
 
Głosowanie:
4 do 25 czerwca – głosowanie na zadania z osiedlowych list zadań;
26 czerwca do 19 lipca – ustalanie wyników głosowania;
20 lipca – ogłoszenie wyników głosowania;
20 lipca do 28 września – kampania informacyjna dotycząca wyników głosowania;
IV kwartał – podsumowanie doświadczeń z 2018 r. i ustalenie założeń na rok kolejny.