WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

16.06.2020Baseny w Bielsku - czynne, ale z rygorem

Kryte pływalnie w mieście działają od 11 czerwca. 27 czerwca Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje otwarcie odkrytego kąpieliska „Start” w Cygańskim Lesie. „Panorama” przy ul. Konopnickiej pozostanie nieczynna – obiekt czeka remont.

Wystarczyło kilka słonecznych dni, aby temat dostępu do kąpielisk stał się głównym tematem w mieście. Tym bardziej, że w reżimie pandemijnym nie jest to takie proste i oczywiste, jak w latach poprzednich. 11 czerwca wznowiła swoje funkcjonowanie kryta pływalnia Troclik. Było to możliwe w związku z wprowadzeniem IV etapu odmrażania sportu, w ramach którego dopuszczono do użytku również baseny. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował obiekt do działania według zasad zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

- Zgodnie z nowymi wytycznymi na pływalni może przebywać maksymalna liczba użytkowników wskazana przy wejściu do obiektu, nie większa niż 50 proc. maksymalnego obłożenia. W naszych realiach oznacza to, że jednorazowo w obiekcie będzie przebywało ok. 40 osób. Elektroniczny system pozwala nam bardzo precyzyjnie to kontrolować – informuje dyrektor BBOSiR Rafał Fleszar.


Na pływalni trzeba być w maseczce - z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Ubierając się po kąpieli, trzeba ponownie założyć maseczkę w przebieralni.

W takim samym reżimie sanitarnym działa Pływalnia Aqua. Tam może jednorazowo przebywać 50 osób. Godziny otwarcia i ceny za korzystanie są takie same jak przed pandemią.

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowuje się również na otwarcie pływalni „Start” w Cygańskim Lesie 27 czerwca. Tam również będzie mogło przebywać 50 proc. normatywnego obłożenia, czyli około 1.200 osób. Najprawdopodobniej z dużego basenu zostaną ściągnięte liny wyznaczające tory, tak aby basen mógł być bardziej wykorzystany.

– Dla nas to też nowa sytuacja. Będziemy pilnie obserwować, jakie będą potrzeby i obłożenie basenu w konkretnych godzinach. W zależności od rozwoju sytuacji będziemy na bieżąco podejmować decyzje, tak aby jak największa grupa chętnych mogła bezpiecznie korzystać z obiektu – podkreśla dyrektor R. Fleszar.


W tym roku kąpielisko „Panorama”, ze względu na remont, nie będzie otwarte.

 

Oto szczegółowe zasady korzystania z krytej pływalni „Troclik”, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

 1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do stosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
  2. Z obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie obserwują u siebie objawów choroby zakaźnej, nie są objęte kwarantanną lub izolacją, nie miały w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
  3. Przed wejściem na obiekt oraz przy jego opuszczeniu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.
  4. W obiekcie obowiązuje noszenie osłon nosa i ust przez użytkowników, z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
  5. W strefie wejścia na pływalnię oraz przy kasie należy zachować 2-m odległości, stosując się do wyznaczonych stref oraz kierunku kolejki.
  6. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.
  7. Zabrania się siadania, odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach obiektu. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
  8. W szatni, w strefie z prysznicami, w toaletach, w hali basenowej oraz w nieckach basenów, a także podczas pływania należy zachować dystans społeczny 2 m za wyjątkiem osób wspólnie zamieszkujących.
  9. W strefie z prysznicami mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 4 osoby.
  10. W szatni jednocześnie może przebywać 8 osób.
  11. Na pływalni może przebywać jednocześnie 40 osób, co stanowi 50 proc. maksymalnego obłożenia.
  12. Przed wejściem na halę basenową należy w strefie z prysznicami dokładnie i starannie umyć całe ciało.
  13. Należy zdezynfekować ręce po skorzystaniu z prysznica oraz po każdym skorzystaniu z toalety.
  14. Bezwzględnym obowiązkiem każdego użytkownika jest przejście na halę basenową przez brodzik do płukania stóp.
  15. Z jednego toru może jednocześnie korzystać maksymalnie 4 użytkowników.
  16. W hali basenowej należy starać się zachowywać równomierne rozmieszczenie osób w nieckach basenowych z zachowaniem dystansu społecznego.
  17. Z niecki rekreacyjnej wraz z brodzikiem może jednorazowo korzystać 8 osób.
  18. Mycia i dezynfekcji rąk oraz nakładania i zdejmowania maseczki należy dokonywać zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w szatniach i toaletach.
  19. Zajęcia grupowe oraz nauka pływania zostają wstrzymane do czasu, kiedy będą mogły być dotrzymane wymagane warunki ich prowadzenia.
  20. Osoba, która podczas przebywania w obiekcie nie stosuje się do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 29 maja 2020 r., regulaminu pływalni Troclik oraz do szczegółowych zasad korzystania z pływalni może być wyproszona z obiektu bez zwrotu opłaty za pobyt.
  21. Celem wdrażanych procedur jest dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i użytkowników pływalni oraz minimalizacja ryzyka zakażenia użytkowników, pracowników obiektu oraz innych osób z zewnątrz.

 

Źródło: Urząd Miejski w Bielsku-Białej; foto: Paweł Sowa /UMBB