WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

29.05.2020Tajemnice Archiwum Państwowego w Bielsku - na kliknięcie myszką

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej rozpoczął inicjatywę pod nazwą Archidemia. Będzie rozsyłało materiały archiwalne zasobu bielsko-bialskiego poczta elektroniczną.

 

Akcja ma ona na celu popularyzację zasobu archiwalnego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wypełnienie wewnętrznej pustki, jaka z pewnością powstała po zamknięciu archiwów dla użytkowników z zewnątrz.

- Do osób chcących przystąpić do inicjatywy, będą rozsyłane co jakiś czas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierające kopie wybranego materiału archiwalnego wraz z krótkim komentarzem. Może to być dokument, ulotka, fotografia, której treść jest na tyle ciekawa, humorystyczna lub unikatowa, że warto zapoznać z nią szersze grono odbiorców. - informuje kierownik bielskiego archiwum, Paweł Hudzik.

Materiały będą w głównej mierze dotyczyć obszaru działania Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej (miasto Bielsko-Biała, powiat bielski, oświęcimski, suski, wadowicki, i żywiecki), ale nie tylko. Prezentowane będą także materiały archiwalne dotyczące szerszej tematyki, zawsze jednak z zasobu bielsko-bialskiego archiwum.

Na pierwszy ogień archiwum zaproponowało temat wojskowy. Pretekstem do tego był fakt, że 27 maja przypada rocznica strzelania polowego, jakie zostało urządzone w okolicach Buczkowic w 1892 r. przez świeżo skoszarowany w Bielsku (bo w 1890 r.) Batalion Strzelców Polnych (K.u.K. Feldjäger Bataillon Nr 5).

Na reprodukcji poniżej: mapka sytuacyjna prowadzonego ostrzału.

 

 

 

Źródło: Wydz. Prasowy UM w Bielsku-Białej;
foto: Paweł Sowa /UMBB/, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej