WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

14.01.2022Cieszyn: ul. Głęboka po oficjalnym odbiorze

Termin ukończenia tej inwestycji przesuwano kilkukrotnie. W środę 12 stycznia Odebrano drogowe roboty budowlane na ul. Głębokiej.

W odbiorze wzięli udział: przedstawiciele firmy Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o., Grupa Budowlana -wykonującej prace, przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, koordynatorzy projektu “Szlakiem cieszyńskiego tramwaju” z ramienia Urzędu Miejskiego w Cieszynie, przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jak informuje cieszyński magistrat, celem rewitalizacji ul. Głębokiej w Cieszynie było:

- stworzenie przyjaznej dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów przestrzeni publicznej

-  zwiększenie potencjału handlowo-usługowego

- zwiększenie ruchu turystycznego

-  likwidacja części barier architektonicznych

-  stworzenie możliwości poruszania się alternatywnymi środkami komunikacji – hulajnogi, rowery elektryczne, itp.

- poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z ulicy, w tym głównie pieszych

- poprawa środowiskowych aspektów funkcjonowania przestrzeni zurbanizowanej poprzez wprowadzenie elementów zieleni

- doprowadzenie zabytku do właściwego stanu estetycznego

- promocja miasta w regionie i poza nim

- Mam nadzieję, że ul. Głęboka po rewitalizacji jest dla Państwa bardziej funkcjonalna i przyjazna. Dziękuję za zniesienie wszystkich trudów związanych z pracami. Nasadzenia zieleni zaplanowane są do końca kwietnia. Zapraszam do korzystania z tej przestrzeni miasta – mówi Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna.

Rewitalizacja ul. Głębokiej jest częścią projektu  “Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki”. Zadanie (ww. roboty na ul. Głębokiej) finansowane jest ze środków  własnych gminy jako koszty niekwalifikowalne i 15% środków kwalifikowalnych - w kwocie: 4.656.646 zł z dotacji UE (85% kosztów kwalifikowalnych) - w kwocie: 321.920 zł, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - w kwocie 556.415,26 zł.

Źródło: UM w Cieszynie