WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

22.04.2020Cieszyn: więźniowie szyją dla chorych

 

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga”, funkcjonariusze Zakłada Karnego w Cieszynie przekazali kolejne uszyte maseczki ochronne.

 

Tym razem - 700 szt. dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz 400 szt. maseczek dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Sióstr Boromeuszek. Tysiąc maseczek, przekazane wcześniej na ręce Straży Miejskiej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Cieszyna, rozeszło się jak cieple bułeczki.

W Zakładzie Karnym w Cieszynie już od zeszłego tygodnia skazani pod nadzorem funkcjonariuszy szyją maseczki w ramach zajęć kulturalno-oświatowych.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  Sióstr Boromeuszek z Cieszyna  znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z zakładem karnym. Po otrzymaniu informacji o potrzebie pomocy dla „Boromeuszek” funkcjonariusze SW natychmiast uruchomili zbiórkę charytatywną na rzecz zakupienia środków ochronnych. W związku z pilnym apelem do szycia maseczek zmotywowano również dodatkowych osadzonych.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej świadczący usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze dla osób obłożnie i przewlekle chorych, wymagających całodobowej opieki oraz pielęgnacji i kontynuacji leczenia.

Nagła potrzeba pomocy wynikła w związku z objęciem ośrodka kwarantanną po zdiagnozowaniu u jednego z pracowników ZOL dodatniego testu na zakażenie koronawirusem.W 83 jednostkach penitencjarnych na terenie całej Polski rozpoczęła się masowa produkcja środków zabezpieczających przed Covid -19. Blisko tysiąc więźniów zaangażowało się w szycie materiałów niezbędnych do walki z koronawirusem.  Dzięki temu resort pomaga szpitalom, hospicjom,  placówkom medycznym, DPS-om, część asortymentu przekazuje na potrzeby sądów, prokuratur, kuratorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej i innych mundurowych.

Produkcja rozwija się, a zaangażowanie nie maleje. „Chociaż tak możemy pomóc i się po prostu przydać” – mówią osadzeni. Ich zaangażowanie przekłada się na konkretnie liczby: niemal milion maseczek, 40 tys. fartuchów i 12 tys. kombinezonów ochronnych, a także 120 tys. litrów płynów dezynfekujących. Przesyłamy do Państwa dyspozycji film zrealizowany w Zakładzie w Sieradzu, gdzie więźniowie szyją kombinezony dla służb medycznych i zachęcamy do śledzenia inicjatyw Służby Więziennej i Ministerstwa Sprawiedliwości opatrzonych hasztagiem #ResortSprawiedliwościPomaga

 

 

 

 

Tekst i foto: por. Tomasz Głasek, Zakład Karny w Cieszynie