WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

09.06.2022Gliwice przywracają błękit. Mieszkańcom pomoże ekodoradca

 
Realizowany przez miasto projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” wchodzi w kolejny etap działań  – Gliwice zatrudniły ekodoradcę. Jego zadaniem będzie wspieranie mieszkańców w pozyskiwaniu dotacji na różnorodne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i udzielanie niezbędnych informacji.
 
Ekodoradcą została Katarzyna Raszkowska z Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Można się z nią kontaktować pod numerem telefonu 32/238-55-26.
 
Do głównych zadań ekodoradcy będzie należało  udzielanie wsparcia w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła, a także informowanie o dostępnych formach wsparcia w tym zakresie. Przekaże najważniejsze informacje dotyczące deklaracji o źródłach ciepła (CEEB) – obowiązujących terminów, form i zasad jej składania. Ekodoradca będzie również prowadził działania mające na celu realizację Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego, w tym spraw związanych z wymianą starych kotłów węglowych. Dodatkowo zadaniem ekodoradcy będzie prowadzenie działań edukacyjnych.
 
Celem projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” jest poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego poprzez efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza oraz realizację zapisów uchwały antysmogowej. Rezultatem wdrażanych działań będzie zmniejszenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń na jakość życia jego mieszkańców. 
 
Źródło: UM Gliwice, D. Nita-Garbiec