WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

22.12.2020GLIWICE: Rusza przebudowa w rejonie dworca PKP i Placu Piastów

 
21 grudnia w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach podpisano umowę z wykonawcą - Eurovia Polska S.A. - na przebudowę układu drogowego i placów po południowej stronie dworca. Prace będą prowadzone m.in. na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, obejmą też fragment ul. Zwycięstwa, Jagiellońskiej i Piwnej, a także plac przed dworcem PKP, plac Piastów oraz ul. Okopową i Na Piasku. Realizowana przez miasto inwestycja gruntownie zmieni wygląd śródmieścia Gliwic tworząc wraz z Centrum Przesiadkowym przyjazną i funkcjonalną przestrzeń miejską.
 
– Ta inwestycja stanowi ważne uzupełnienie budowy Centrum Przesiadkowego oraz przebudowy układu drogowego po północnej stronie dworca. Całość, wraz z nowym, estetycznym placem dworcowym i zmodernizowanym pl. Piastów, stworzy zupełnie nową, funkcjonalną przestrzeń miejską. Skupi wszystkie środki transportu miejskiego w jednym miejscu i usprawni przemieszczanie się osób podróżujących po oraz przez Gliwice – mówi Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic, który uczestniczył w podpisywaniu umowy z wykonawcą na przebudowę terenu po południowej stronie dworca.
 
W 2022 r., gdy Eurovia Polska zakończy prace, teren przy dworcu będzie wyglądał zupełnie inaczej. Zwiększy się też bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.
 
 
Plac przed dworcem PKP będzie miał jednolitą nawierzchnię z granitowych płyt, z której będą korzystać wyłącznie piesi i rowerzyści. Przestrzeń stanie się bardziej estetyczna – oko przechodniów będzie cieszyć okazała fontanna w formie lustra wody z pojedynczymi wodotryskami, na placu dworcowym staną też ławki na których będzie można odpocząć.
 
Na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego powstaną bus pasy, które będą połączone z pasami ruchu do skrętu w prawo. Ilość pasów ruchu będzie dostosowana do potrzeb wynikających z analiz ruchu wcześniej przeprowadzonych przez ZDM. W trosce o pieszych powstaną wyspy separacyjne z azylami dla przechodniów, a dla wygody i bezpieczeństwa rowerzystów ścieżka pieszo-rowerowa łącząca plac dworcowy z drogą rowerową projektowaną wzdłuż ul. Jagiellońskiej (poruszając się od dworca PKP będzie ona biegła po lewej stronie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego).
 
Ul. Zwycięstwa zyska nowy przekrój, funkcję i wykończenie z granitowej kostki. Na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego do skrzyżowania z ul. Dubois zlikwidowane zostanie torowisko, co umożliwi miejscowe zwężenie jezdni do 8 m. Po wschodniej stronie ul. Zwycięstwa  powstanie ciąg pieszo-rowerowy z granitowych płyt, a po stronie przeciwnej granitowy chodnik. Ciągi piesze i ciągi pieszo-rowerowe od jezdni będzie oddzielać tzw. nawierzchnia techniczna, również wykonana z granitowej kostki. To nie wszystko – na początku i na końcu przebudowywanego odcinka, w ciągu przejść dla pieszych zaprojektowano wyspy z azylami.
 
Dużo zmieni się przy placu Piastów – obecny węzeł przesiadkowy zostanie zlikwidowany, a układ drogowy i plac postojowy przebudowane. Ruch będzie odbywał się na zasadzie jednokierunkowego przejazdu wokół wyspy centralnej oraz wyspy peronowej. Nie zabraknie także ciągów pieszo-rowerowych przebiegających przez plac i małej architektury, przebudowana będzie też sieć oświetleniowa.
 
Ul. Okopowa zostanie rozbudowana – projektant zaplanował połączenie jej z pętlą autobusową dla linii A4 przy placu dworcowym. Po przebudowie odcinek tej ulicy, od placu Piastów do placu dworcowego będzie jednokierunkowy. Na ul. Na Piasku zaplanowano z kolei utworzenie miejsc postojowych – zostaną zorganizowane zarówno po wschodniej, jak i zachodniej stronie ulicy.
 
Na terenie całej inwestycji, w rejonie przejść dla pieszych i zatok autobusowych zaprojektowano tzw. pola uwagi lub pola prowadzące, które ułatwią poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Przebudowana zostanie również sygnalizacja świetlna – zostanie dostosowana do geometrii powstałego układu drogowego i organizacji ruchu. Ponadto zaplanowano remont ciągu pieszo-rowerowego przy ul. gen. Leona Berbeckiego na odcinku od alei Przyjaźni do ul. Aleksandra Fredry.
 
Całość uzupełni zieleń. Zarząd Dróg Miejskich planuje nasadzić ponad 30 drzew, m.in. tulipanowce amerykańskie, głogi i platany. Będą też innego typu nasadzenia – glediczie trójcierniowe, róże, jałowce płożące oraz narcyzy, czosnki ozdobne i krokusy wielkokwiatowe. Projekt zakłada wprowadzenie maksymalnej ilość zieleni, na jaką pozwala infrastruktura podziemna, dzięki czemu powstanie przestrzeń umożliwiająca komfortowe oczekiwanie na środki komunikacji miejskiej.
 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace po południowej stronie dworca PKP rozpoczną się na początku 2021 r., a zakończą pod koniec 2022 r. Inwestycja będzie kosztować ponad 41 mln zł i zostanie sfinansowana z budżetu miasta.
 
Centrum Przesiadkowe powstaje po północnej stronie dworca PKP, z którym zostanie połączone tunelem.
 
Obecnie trwają prace przy budynku głównym wraz z poczekalniami, sieciach kanalizacyjnych oraz przy przejściu łączącym obiekt z tunelem od ul. Tarnogórskiej do dworca PKP. W toku są też roboty ziemne pod budowę dróg. W ramach przedsięwzięcia przewidziano również budowę dróg wewnętrznych wraz ze stanowiskami peronowymi dla autobusów i zadaszenie terenu peronowego, a także budowę dróg rowerowych z parkingami dla rowerów, dedykowanych wiat rowerowych oraz punktów napraw. Centrum będzie wyposażone w system dynamicznej informacji pasażerskiej o odjazdach autobusów oraz - w ramach integracji z ruchem kolejowym – o odjazdach pociągów z dworca PKP. Obiekt zyska również ekologiczną instalację fotowoltaiczną o dużej mocy. Centrum będzie w pełni dostępne i przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA.
 
 
Wartość robót po północnej stronie Centrum Przesiadkowego wyceniono na 183 949 944,00 zł. Dzięki staraniom Miasta i ogromnemu zaangażowaniu w przygotowanie dokumentacji projektowej firmy Mostostal Zabrze Biprohut SA z Gliwic, udało się pozyskać znaczące dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, które wyniesie  129 533 621,10 zł.
 
Źródło: UM Gliwice