WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

22.03.2021Gliwice wśród lokomotyw rozwoju lokalnego


Polski Instytut Ekonomiczny w Warszawie, dostarczający analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i popularyzujący polskie badania z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą, opublikował raport poświęcony średniej wielkości ośrodkom miejskim, uwzględniający skutki pandemii. Gliwice uplasowały się w tym dokumencie w grupie 39 miast-lokomotyw rozwoju rynku lokalnego.


Celem raportu PIE jest weryfikacja scenariuszy rozwoju średnich miast w perspektywie 2035 roku, wypracowanych w 2019 r. Funkcjonowanie ośrodków liczących od 20 tys. do 200 tys. mieszkańców przeanalizowano w trzech grupach: S1 – miasta potrzebujące nowych strategii i pomysłu na rozwój; S2 – miasta z potencjałem bez silnych wyróżników; S3 – miasta-lokomotywy rozwoju rynków lokalnych.

Scenariusz „Pędząca lokomotywa” dla miast z grupy S3 zakładał jasne i przejrzyste przepisy prawne w Polsce oraz wysoki poziom nakładów inwestycyjnych w mieście. Obecnie – zdaniem uwzględnionych w badaniu przedstawicieli miast – szanse na realizację tego scenariusza w 2035 r. wynoszą 91 proc.

Jak podkreślają twórcy raportu, najsilniej na powodzenie realizacji scenariusza „Pędząca lokomotywa” mogą wpłynąć: pozyskanie środków unijnych na rozwój infrastruktury miasta, dostępność transportowa miasta oraz zainteresowanie miastem ze strony inwestorów zewnętrznych. Na brak powodzenia – brak środków na inwestycje lokalne, słabe skomunikowanie miasta z otoczeniem oraz ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego.fot. R. Neumann
źródło:www.gliwice.eu