WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

06.07.2020Katowice: Posadzą kolejne drzewa z aplikacji

Zakończyła się weryfikacja wniosków mieszkańców o nowe drzewa z aplikacji wCOP drzewo. Pierwsze nasadzenia już jesienią. 
 
Aplikacja nazwana tak na pamiątkę Szczytu Klimatycznego ONZ (COP 24) w Katowicach działa od jesieni 2018 roku i pozwala mieszkańcom w prosty sposób zaproponować miejsce dla nowych nasadzeń. Właśnie zakończyła się weryfikacja zgłoszeń w drugiej edycji projektu. Wynika z niej, że do posadzenia będzie 312 drzew w całym mieście. Na internetowej mapie wnioski zaakceptowane zaznaczone są jasnozielonym kolorem, odrzucone - czarnym, a drzewa posadzone ciemnozielonym. System automatycznie wysyła powiadomienia w przypadku akceptacji wniosku. Natomiast powody odrzucenia można wyjaśniać bezpośrednio, kontaktując się pod adresem wskazanym na stronie aplikacji. 
– Drzewa z drugiej edycji Zakład Zieleni Miejskiej będzie sadził sukcesywnie począwszy od jesieni tego roku. O terminach mieszkańcy zostaną poinformowani indywidualnie. Ze względu na epidemię koronawirusa, decyzja o uruchomieniu trzeciej edycji projektu musiała zostać odłożona w czasie – mówi Wioleta Niziołek – Żądło, koordynator projektów społecznych.
 
W ciągu dwóch lat za pośrednictwem aplikacji mieszkańcy wysłali 744 zgłoszenia.
 
Świadczy to o dużej popularności narzędzia w Katowicach ale też wymaga pracy i czasu, żeby wszystkie wnioski przeanalizować. Zajmuje się tym zespół, złożony z pracowników Urzędu Miasta i jednostek miejskich. Pod uwagę brane są wszystkie znaczące aspekty, a więc przeznaczenie terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, własność terenu, uzbrojenie w sieć linii oraz urządzeń podziemnych i napowietrznych, plany inwestycyjne Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, bezpieczeństwo ruchu (MZUiM), zgodność z uwarunkowaniami prawnymi w zakresie ochrony środowiska czy ogólną wizją zagospodarowania terenu pod kątem zieleni. 
- Aplikacja pełni funkcję użytkową i edukacyjną. Dzięki niej możemy wzbogacać wiedzę mieszkańców o drzewach, ale też pokazać, jak wygląda proces sadzenia drzew w przestrzeni miejskiej, jakie gatunki można sadzić na konkretnych terenach i na jakie bariery można natrafić – wyjaśnia Niziołek – Żądło. 
 
Aplikacja spełnia też inne cele. Po pierwsze mieszkańcy Katowic mogą uczestniczyć w kształtowaniu krajobrazu miasta i inicjowaniu zmian w najbliższym otoczeniu. Zaangażowanie społeczności lokalnej pozwala dokonywać nasadzeń zgodnie z jej oczekiwaniami. Po drugie, dzięki nowym nasadzeniom, przestrzeń miejska staje się bardziej atrakcyjna i lepsza do życia, bo drzewa wpływają na poprawę mikroklimatu. Sadzone są duże drzewa, czyli wysokie na minimum 2,5 metra, o obwodzie pnia 12 – 14 cm i więcej (na wysokości 1 metra). Gatunki to m.in. jabłonie, wiśnie, klony, głogi, brzozy, sosny, dęby, lipy, jesiony, topole, świerki, buki i jarząby. Jedno drzewo kosztuje ok. 700 złotych. Aplikacja daje też wymierne efekty. Przypomnijmy, że w wyniku pierwszej edycji w mieście posadzono ponad 600 drzew. Wiele z nich w obecności wnioskodawców i z ich pomocą. 
 
WCOP drzewo jest elementem miejskiego projektu KATOobywatel. Więcej informacji o aplikacji, w tym aktualna mapa zgłoszeń i nasadzeń: wcopdrzewo.katowice.eu
 
Źródło: UM Katowice