WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

29.04.2020NIE dla likwidacji dyspozytorni pogotowia w Bielsku. Radni jednomyślnie przeciw rządowym planom

 

 

Rada Miejska Bielska-Białej 28 kwietnia jednogłośnie podjęła uchwałę, w której sprzeciwia się planom likwidacji dyspozytorni działającej przy Bielskim Pogotowiu Ratunkowym. Obecnie jest to jedna z pięciu tego typu placówek w województwie śląskim. Po ustawowych zmianach, miałyby pozostać tylko dwie.

 

Dyspozytornia zarządza pracą 25 zespołów ratownictwa medycznego. Projekt uchwały zgłosił przewodniczący klubu radnych Wspólnie dla Bielska-Białej Karol Markowski.


– Likwidacja dyspozytorni odbije się niekorzystnie na jakości życia 670 tys. osób zamieszkujących subregion południowy województwa śląskiego - podkreślał radny Markowski.W krótkiej dyskusji radni wyrazili swoje obawy związane z planowaną likwidacją, tym większe, że służby wojewody nie udzielają odpowiedzi na pytania płynące z różnych instytucji naszego regionu w tej sprawie.

Plik dźwiękowy: kmarkow%20dyspoz.mp3

Likwidację trzech śląskich dyspozytorni wymusza zmiana przepisów. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. z 2019 r. poz. 993, ze zm.), od 1 stycznia 2021 roku  „W województwie mazowieckim oraz w województwie śląskim wojewodowie mogą utworzyć i prowadzić dwie dyspozytornie medyczne”.

Bielska dyspozytornia, jako jedna z pięciu w województwie śląskim, obejmuje swoim działaniem obszar, na który składają się cztery samorządy terytorialne, tj. powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała. Dysponuje 25. doświadczonymi, wykwalifikowanymi zespołami ratownictwa medycznego, zabezpieczając populację ok. 670 tys. mieszkańców, zamieszkujących teren o powierzchni 2.353,5 km2. Swoją pracę wykonują w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach przy użyciu specjalistycznego wyposażenia.


Zdaniem władz Bielska-Białej, likwidacja tej świetnie działającej dyspozytorni odbije się niekorzystnie na jakości udzielania pomocy osobom zamieszkującym cały subregion południowy województwa. Spowoduje to konieczność „zbudowania” praktycznie nowego zespołu ludzi, którzy zdecydują się wykonywać pracę wymagającą ogromnej wiedzy oraz odporności na stres. Również istotna w niej jest bardzo dobra znajomość ukształtowania i zróżnicowania terenu oraz rozdrobnienia administracyjnego, występującego na obszarze objętym działaniem dyspozytorni (często powtarzalne nazwy miejscowości, przysiółków, a także ulic). Ma to niebagatelny wpływ na prawidłową i szybką lokalizację miejsca zdarzenia oraz uzyskanie jak najkrótszego czasu dojazdu do niego ratowników medycznych.

„Trzeba mieć również na uwadze fakt, że w przeważającej części teren obsługiwany przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe znajduje się na obszarach górskich, niejednokrotnie trudno dostępnych” – zapisali bielscy radni w przyjętej wczoraj uchwale.

Apel przeciwko likwidacji dyspozytorni poparli wszyscy obecni na sesji radni z klubów - Wspólnie dla Bielska-Białej, Prawo i Sprawiedliwość oraz Niezależni.BB.

Dokument został wysłany do władz centralnych, m.in. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz do parlamentarzystów z okręgu bielskiego.

 

Źródło: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, foto: Paweł Sowa/UMBB