WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

03.02.2020Oświęcim: Oni to widzieli. Spotkanie ze świadkami hitlerowskiej okupacji w Muzeum Zamek

Dobiegł końca projekt historyczny „CZAS WOJNY 1939  – 1945”, cykl spotkań i wykładów podczas którego przedstawiane były wydarzenia i zagadnienia związane z II wojną światową na terenie ziemi oświęcimskiej.

Projekt rozpoczął się końcem sierpnia 2019 r. otwarciem wystawy czasowej „Nikt nie wierzył…a jednak wojna”, wpisywał się w obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 75. rocznicy wyzwolenia miasta Oświęcimia i byłego nazistowskiego obozu KL Auschwitz – Birkenau. Na projekt składały się spotkania w formie wyjazdowej „Z historią w terenie” – „Bitwa pod Rajskiem”, „Bitwa pod Wyrami”. Dwa interesujące wykłady, o społeczności żydowskiej w Oświęcimiu, a także prezentacja niemieckiej serii pocztówek z widokami miasta z okresu okupacji.

Cały cykl zakończył się SPOTKANIEM ŚWIADKÓW, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami z tego najtragiczniejszego okresu w historii Oświęcimia. Gośćmi dzisiejszego wieczoru byli mieszkańcy miasta i powiatu oświęcimskiego: 

Pani Janina Paszek (1926 r.), która w swych wspomnieniach opowiedziała o pomocy więźniom byłego hitlerowskiego obozu KL Auschwitz – Birkenau, o codzienności w okupowanym mieście.

Pani Zofia Kwiecień (1932 r.), opisała jak wyglądała ucieczka rodzin na wieść o wybuchu II wojny światowej, o trudnym powrocie do miasta i wysiedleniu w 1941 roku do Gorlic.

Pan Mieczysław Jakuczek (1928 r.) opowiedział o swoim ojcu „strzelcu” z osady barakowej, który był członkiem grupy konspiracyjnej, został aresztowany i rozstrzelany w 1942 r. w obozie. Wspomniał o pomocy więźniom i nalotach na miasto w 1944 r., i jak został ranny podczas jednego z nich.

O początkach wojny, ucieczce, rozstaniach rodzinnych i powrotach do miasta, o wysiedleniu w 1942 r. opowiadał pan Marian Górnicki (1932 r.)

Natomiast pan Stefan Kuźma (1925 r.) podzielił się wspomnieniami dotyczącymi bitwy pod Rajskiem, pochówkiem polskich żołnierzy i o przymusowym nakazie pracy, wyjeździe do Niemiec i pracy u rolnika oraz o wyczekiwanym przyjeździe do domu na urlop w styczniu 1945 r. gdzie nastało wyzwolenie.

Źródło: Muzeum Zamek w Oświęcimiu