WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

16.06.2020Przebudowa DW 929 od Rybnika do Świerklan coraz bliżej!

Cała jej konstrukcja na odcinku od granicy Rybnika do skrzyżowania z DW 932 w Świerklanach, o długości 4,076 km, będzie rozebrana i wybudowana od nowa.
 
Nowa jezdnia będzie miała ujednoliconą szerokość, która wyniesie 7 m i zostanie przystosowana do nacisku osi wynoszącego 11,5 t. Przebudowa DW 929 potrwa do końca przyszłego roku.
 
Prócz rozbiórki dotychczasowej konstrukcji drogi i budowy nowej, wykonawca wybuduje także chodniki, zjazdy do posesji, zatoki autobusowe, nowy system odwodnienia drogi, w tym osadniki i zbiornik retencyjno-filtracyjny i przepusty.
 
Przebudowanych będzie aż 18 skrzyżowań i instalacje infrastruktury technicznej, takie jak linie energetyczne, wodociągi, gazociągi i kanalizacja sanitarna na odcinkach tego wymagających.
 
Na koniec wreszcie wybudowane będą urządzenia bezpieczeństwa ruchu, czyli: znaki drogowe, tablice informacyjne sygnalizacje świetlne oraz oświetlenie.
 
Obecny stan tej drogi jest bardzo zły. Na długości prawie 3 km stan nawierzchni jest oceniany jako „krytyczny”. Nawierzchnia jest zdeformowana. W wielu miejscach odwodnienie drogi nie działa sprawnie, co skutkuje zalewaniem drogi, powstawaniem przełomów i zapadania się jezdni. Brak jest sygnalizacji świetlnej, zatok autobusowych, odpowiedniego oświetlenia drogi i segregacji ruchu drogowego, czyli poboczy, przejść dla pieszych. Chodniki są tylko w niektórych miejscach i są w złym stanie technicznym.
 
Warto zauważyć, że na tej drodze notuje się natężenie ruchu 5,8 tys. pojazdów/dobę t.j. wyższe niż w całej sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach, które wynosi 4,9 tys. pojazdów na dobę. A znaczenie drogi wzrosło znacznie po uruchomieniu Autostrady A1, przez co stała się elementem bazowej sieci TEN-T, uznawanej przez Unię Europejską za istotny element systemu komunikacyjnego.
 
Po przebudowie DW 929 między Rybnikiem a Świerklanami będzie spełniała najwyższe parametry techniczne. Zakładana trwałość wynosi 50 lat. Poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu i jakość życia mieszkańców gminy Świerklany, a także dostęp do terenów inwestycyjnych i infrastruktury społecznej i gospodarczej. Spadną koszty bieżącego utrzymania drogi z uwagi na zastosowanie najnowszego asfaltu do nawierzchni. Podpisanie umowy na remont drogi z wykonawcą nastąpi już dziś, tj. 16. czerwca 2020 roku.
 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego