WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

27.10.2023Ruda Śląska ma ekopracownię pod chmurką!

 
W Szkole Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka odbyło się dziś otwarcie „Ogródka korczakowskiego”, czyli ekopracowni pod chmurką. Jest to zwycięski projekt w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jego całkowita wartość wynosi 87 500 zł, z czego 17 500 zł stanowi wkład własny miasta.
- Bardzo doceniam inicjatywy mające na celu zapewnienie dzieciom bliskiego kontaktu z przyrodą już na wczesnym etapie nauczania - mówi prezydent Michał Pierończyk. - Możliwość poznawania różnych gatunków roślin i zwierząt oraz obserwacji zmian zachodzących cyklicznie w przyrodzie to cenne wartości. Gratuluję całej szkolnej społeczności tego miejsca – dodaje.
 
Przedsięwzięcie zakładało stworzenie zagospodarowanej przestrzeni do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii czy geologii. Zgodnie z planem na terenie wireckiej szkoły podstawowej powstała obszerna drewniana altana z ławostołami, szklarnia, kompostownik czy domek ogrodnika. - Każda klasa spośród I - III będzie miała do dyspozycji własną grządkę, którą zagospodaruje siejąc lub sadząc tam rośliny. Myślę, że samodzielne działanie nauczy ich, jak chronić naturalne bogactwo środowiska – zapowiada Anna Sekta, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. J. Korczaka. - Dodatkowo dzieci będą mieć do dyspozycji stoły ogrodnicze i ścieżkę sensoryczną – dodaje. Ponadto na zagospodarowanym terenie posadzono krzewy ozdobne, postawiono karmnik dla ptaków i hotel dla owadów.
 
W ramach zorganizowanego po raz pierwszy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach konkursu na projekt „Ekopracowni pod chmurką”, oprócz wymienionego przedsięwzięcia, w Rudzie Śląskiej powstanie również „Zielony zakątek pod chmurką” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.
 
Z kolei w ramach zorganizowanego już po raz dziewiąty konkursu „Zielona Pracownia” cztery rudzkie placówki uzyskają dofinansowanie na stworzenie nowoczesnych sal lekcyjnych. Są to: Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika, Szkoła Podstawowa nr 30 im. Karola Miarki, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Jana Stefana Dworaka oraz Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Brzechwy. Przypomnijmy, że w latach poprzednich przy udziale środków z WFOŚiGW w mieście powstało już siedem podobnych pracowni.
 
Źródło: UM Ruda Śląska