WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

23.01.2020Skoczów: Nie trzeba do poradni. Dodatkowe zajęcia dla wszystkich przedszkolaków

 

Przedszkolaki w Skoczowie będą miały dodatkowe zajęcia logopedyczne oraz dydaktyczne, przygotowujące do startu w szkole. Gmina uruchomi specjalny program pod nazwą: „W przedszkolu poznaję siebie i świat”.

 

Dodatkową pomoc psychologiczno-pedagogiczną obowiązkowo dzieci otrzymują w poradniach i za specjalnym skierowaniem. Tak jest wszędzie. W Skoczowie zajęcia będą od razu w przedszkolach.

Czego komu potrzeba, zdecyduje wychowawca grupy

– mówi wiceburmistrz Skoczowa, Andrzej Bubnicki:

Plik dźwiękowy: bubn.mp3

Dodatkowymi pieniędzmi na projekt „W przedszkolu poznaję siebie i świat” zadysponuje Miejski Zarząd Oświaty.

Kwota jest niebagatelna

–  mówi dyrektor Joanna Radwan-Kmiecik:

Plik dźwiękowy: kmiecik.mp3

Trzeba doposażyć sale w sprzęt multimedialny oraz zakontraktować zajęcia ze specjalistami. Nie wiadomo jeszcze, ile to będzie godzin. Program ruszy od nowego roku szkolnego.

 

Kwota w całości pochodzi z budżetu miasta. Zostanie rozdysponowana pomiędzy wszystkie dziewięć publicznych przedszkoli w gminie Skoczów.

 

 

 

 

fot. ilustrac. - pixabay