WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

06.05.2021Supernowoczesny akcelerator do radioterapii w bunkrze Beskidzkiego Centrum Onkologii

Niezwykle drogie urządzenie do leczenia chorych na raka trafiło do Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej. To wysokoenergetyczny akcelerator liniowy, do bardzo precyzyjnych zabiegów radioterapii.

W specjalnie do tego przygotowanym bunkrze w Zakładzie Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego kończy się montaż akceleratora. Najnowocześniejszy sprzęt pozwoli na dokładniejszą diagnostykę, napromieniowanie ograniczy do minimum i skróci czas naświetlania pacjentów. Jak informuje Szpital, używanie tak nowoczesnego sprzętu podnosi skuteczność leczenia nawet o 30 procent. Czas poszczególnych sesji będzie krótszy i dzięki temu można obsłużyć większą liczbę pacjentów. Aparat kosztował 10 mln zł. Koszt zakupu urządzenia w 80% sfinansowano z dotacji z Ministerstwa Zdrowia.

Uruchomienie akceleratora, które nastąpi w najbliższych tygodniach, zakończy kilkuletni etap przebudowy i modernizacji Zakładu Radioterapii. Zakład jest bowiem jedyną tego typu placówką w regionie, która korzysta z oddzielnych, dedykowanych tomografów komputerowych do planowania radioterapii.

 

 

Źródło: Urząd Miejski w Bielsku-Białej; fot. Michał Stasicki, BCO-SM