WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

24.02.2023Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach włączony do sieci kardiologicznej!

 
Objęcie województwa śląskiego pilotażowym programem opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia w ramach sieci kardiologicznej sprawiło, że Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach znalazł się na liście jedenastu podmiotów zakwalifikowanych do roli ośrodków współpracujących poziomu II i zweryfikowanych pod kątem spełnienia wymogów określonych przez Ministerstwo Zdrowia. Regionalnym ośrodkiem koordynującym będzie Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
 
Najważniejszą korzyścią dla pacjentów jest maksymalne skrócenie czasu oczekiwania od wystąpienia objawów do  postawienia diagnozy i podjęcia skutecznego leczenia. Chory może z przychodni - czyli z podstawowej opieki zdrowotnej - trafić bezpośrednio do oddziału zajmującego się diagnostyką danego schorzenia.
Otrzymaliśmy właśnie potwierdzenie włączenia do sieci z Narodowego Funduszu Zdrowia. Fakt, że gliwicka kardiologia jest na tzw. shortliście to wyróżnienie i dowód na to, że jesteśmy cenionym ośrodkiem z bardzo dobrymi wynikami leczenia – podkreślił Przemysław Gliklich, prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.
 
Program został stworzony dla czterech grup pacjentów: chorych z niewydolnością serca, których, niestety, ciągle przybywa, osób z chorobami zastawkowymi, w szczególności chodzi tu o stenozę aortalną u seniorów, trzecia grupa to chorzy z zaburzeniami rytmu serca, czwarta: pacjenci z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym wymagający specjalnego nadzoru – wyjaśnił dr n.med. Tadeusz Zębik, ordynator oddziału kardiologii Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. 
 
Zadaniem ośrodków II poziomu – takich jak Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach - będzie diagnostyka i ustalanie planu leczenia pacjentów objętych programem pilotażowym, wyznaczenie koordynatora leczenia kardiologicznego, zapewnienie  możliwości umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich; gromadzenie danych o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia oraz analiza danych uzyskanych na podstawie ankiet, sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności. 
 
Źródło: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach