WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

10.10.2023Tramwaje w Bytomiu pojadą szybciej!

 
Na 15 skrzyżowaniach drogowo-tramwajowych w Bytomiu rozbudowana zostanie sygnalizacja świetlna, dzięki której wprowadzony zostanie priorytet dla tramwajów. To oznacza, że pasażerowie trzech najważniejszych linii tramwajowych w Bytomiu - 6, 7 i 19 do celu dojadą szybciej. Umowa na realizację inwestycji już została podpisana z wykonawcą, a łączny koszt wszystkich prac to ponad 1,4 mln zł, który w całości pochodzi z dofinansowania, jakie gmina pozyskała z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.
 
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej, Miarki, Siemianowickiej i Witczaka zostanie rozbudowana, aby tramwaje miały priorytet na przejeździe drogowo - tramwajowymSygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej, Miarki, Siemianowickiej i Witczaka zostanie rozbudowana, aby tramwaje miały priorytet na przejeździe drogowo - tramwajowym
- W Bytomiu trwają prace związane z przebudową dwóch ważnych linii tramwajowych. Pierwsza z nich łącząca ul. Piekarską z ul. Sądową i pl. Sikorskiego ma się zakończyć pod koniec października, zaś druga łącząca centrum z zajezdnią w Stroszku wchodzi w decydujący etap prac - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. - Chcemy również upłynnić przejazd komunikacją tramwajową w centrum, Rozbarku, Łagiewnikach oraz Stroszku poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sygnalizacji świetlnych, dzięki czemu tramwaj otrzyma na przejazdach drogowo-tramwajowych priorytet - podkreśla wiceprezydent Bytomia Michał Bieda.
 
Priorytet dla tramwaju na kilkunastu skrzyżowaniach
 
Dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 15 skrzyżowaniach zostanie rozbudowana sygnalizacja świetlna. Inwestycja umożliwi szybszy przejazd tramwaju przez główne skrzyżowania w centrum, Rozbarku, Łagiewnikach oraz Stroszku.
 
Dla linii tramwajowej nr 7 rozbudowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: pl. Wolskiego, Miarki, Jagiellońskiej, Zabrzańskiej, Łagiewnickiej oraz ul. Świętochłowickiej, Fabrycznej i Ludowej, a także Świętochłowickiej, Ostatniej i św. Piotra. Z kolei dla linii nr 6 będą to skrzyżowania ul. Wrocławskiej i Reja, skrzyżowanie ul. Chorzowskiej, Miarki, Siemianowickiej i Witczaka, Pszczyńskiej w Rozbarku oraz Chorzowskiej w rejonie Media Markt. Dla linii tramwajowej nr 19 rozbudowana zostanie nie tylko sygnalizacja, ale skonfigurowane będą także sterowniki sygnalizacji świetlnej. Prace będę prowadzone aż na 8 skrzyżowaniach: Strzelców Bytomskich w rejonie ZG „Eko Plus”, Strzelców Bytomskich w rejonie drogi osiedlowej, Strzelców Bytomskich - pl. Żeromskiego, Strzelców Bytomskich w rejonie ul. Sikorskiego, Strzelców Bytomskich - Narutowicza, Strzelców Bytomskich - Szymały, Strzelców Bytomskich - Wojciechowskiego oraz Strzelców Bytomskich - Długa - Władysława Łokietka.
 
W ramach przewidzianych w projekcie robót zostaną wykonane roboty instalacyjne oraz informatyczne, w tym m.in.: zmieniona zostanie konfiguracja sterowników sygnalizacji oraz rozbudowane będą systemy detekcji z uwzględnieniem dodatkowych pętli indukcyjnych lub kamer wykrywających zbliżający się tramwaj. Wprowadzone zmiany umożliwiają optymalizację programu sygnalizacji świetlnej, dzięki czemu tramwaj będzie miał priorytet przy przejeździe przez skrzyżowania.
 
Wykonawca wszystkich robót - firma ZIR W. Sylwestrzak i spółka - sp.j. z Bytomia będzie miała najpierw 35 dni na opracowanie dokumentacji projektowej, a po jej zaakceptowaniu przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych - 2 miesiące na wykonanie wszystkich robót budowlanych.
 
Przebudowa trzech skrzyżowań kluczowa dla nadania priorytetu tramwajom
 
W ramach całego projektu nadania priorytetu tramwajom na linii nr 6 i 19 przebudowane zostaną również trzy ważne skrzyżowania w centrum, Stroszku i Rozbarku. Miejski Zarząd Dróg i Mostów podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z przebudową trzech skrzyżowań: ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka i ul. Wrocławskiej z ul. Łużycką dla linii nr 6 oraz skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich i Narutowicza w Stroszku dla linii nr 19. Umowa na realizację tego przedsięwzięcia wynosi 503 tys. zł z czego 383 tys. zł to pozyskane przez gminę dofinansowanie z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.
 
Przypomnijmy, że zakres prac, jakie będą musiały zostać przeprowadzone, aby upłynnić przejazd tramwajów przez skrzyżowania obejmą m.in.: poszerzenie jezdni, przestawienie słupów oświetleniowych oraz przebudowę lub zabezpieczenie sieci sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, elektroenergetycznej i wodociągowej.
 
Źródło: UM Bytom