WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

09.02.2023Tychy: Działasz w obszarze kultury? Zgłoś się!


 

Do 1 marca trwa nabór wniosków do nagrody prezydenta miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury w Tychach.
 
Dla kogo?
Nagroda może zostać przyznana osobie fizycznej zamieszkałej na terenie miasta Tychy, osobie prawnej lub innemu podmiotowi, mającemu siedzibę na terenie miasta Tychy. Nagroda może zostać przyznana również osobie lub podmiotowi, których działalność w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w znaczący sposób wiąże się z miastem Tychy lub sprawia, że miasto Tychy jest rozpoznawalne w kraju lub za granicą.
 
Nagrody mogą być przyznane w następujących kategoriach:
 
twórczość artystyczna – za szczególne osiągnięcia twórcze, za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu, z uwzględnieniem udziału w konkursach lub za stworzenie szczególnego dzieła,
upowszechnianie kultury – za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, za wspieranie młodych talentów z miasta Tychy, zaangażowanie w edukację artystyczną i wkład w integrację lokalnej społeczności,
ochrona kultury – za zaangażowanie w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego miasta Tychy, stworzenie szczególnego projektu z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Tychów,
„Tyski Ambasador Kultury” – tytuł przyznawany osobom, które w szczególny sposób promują miasto Tychy poprzez własny dorobek artystyczny o szczególnym znaczeniu w wymiarze ponadlokalnym.
Jak zgłosić?
 
Przyznanie Nagrody może nastąpić z inicjatywy Prezydenta Miasta Tychy lub na wniosek:
instytucji kultury,
szkoły o profilu artystycznym,
związku twórczego, stowarzyszenia, fundacji i innych podmiotów działających w sferze kultury,
indywidualnych twórców,
radnych Rady Miasta Tychy.
 
Szczegóły dotyczące zasad składania wniosków zawarte są w regulaminie na stronie internetowej: umtychy.pl/kultura-nagroda.
 
Czas na zgłoszenia upływa 1 marca 2023 roku. 
 
Wśród nagrodzonych w dziedzinie kultury znajdują się między innymi: Kamila Baar (aktorka), Mateusz Krzyżowski (pianista), Grupa Artystyczna Teatr T.C.R.,  AUKSO Orkiestra Kameralna, Dominik Gajda i Marcin Zimnal (twórcy konkursu Tychy Press Photo Miasta Tychy), Michał Litkiv (artysta)

Źródło: UM Tychy