WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

26.04.2023Uwaga! Zakaz wstępu na teren rezerwatu Łężczok i Polderu Buków!

 
Na terenie rezerwatu Łężczok i Polderu Buków znaleziono martwe ptaki, zakażone wirusem ptasiej grypy. Strefą objętą zakażeniem Wojewoda Śląski ogłosił miasto Rybnik, gminy powiatu rybnickiego, raciborskiego oraz wodzisławskiego.
 
W ostatnich dniach służby weterynaryjne wraz z leśnikami Lasów Państwowych stale monitorowali teren Rezerwatu Łężczok oraz Polderu Buków, gdzie pojawiały się padłe dzikie ptaki (mewy śmieszki). Część z nich przesłano do badania do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego. Po otrzymaniu wyników tych badań - w pobranych próbach zidentyfikowano wirus wysoce zjadliwej ptasiej grypy H5N1. 
 
W związku z sytuacją Wojewoda Śląski zwołał wojewódzki sztab kryzysowy z wszystkimi służbami. Zapadła na nim decyzja m.in. o czasowym zakazie wstępu zwiedzających na teren rezerwatu Łężczok i Polderu Buków. 
- Wydałem też odpowiednie rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miasta Rybnik. Apeluję o stosowanie się do wszystkich wytycznych zawartych w tym dokumencie! - mówi Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski.
 
Strefa objęta zakażeniem oznaczona zostanie poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych o  treści: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”.  Z kolei w strefie z czasowym ograniczeniem wstępu dla osób i pojazdów (na tę chwilę jest to teren zbiornika wodnego Polder Buków oraz teren rezerwatu przyrody Łężczok), ustawione będą tablice o treści „ZAKAZ WSTĘPU! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW”.
 
Wojewoda wydał również szereg nakazów odpowiednich działań i zachowań, obowiązujących w strefie objętych zakażeniem. Opisuje je Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miasta Rybnik (PDF, 688 KB)
 
Źródło: UM Rybnik