WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

23.04.2020W bielskich przedszkolach miejsc nie zabraknie. Rekrutacja zakończona

 

Jak informuje Miejski Zarząd Oświaty, zakończone zostało postępowanie rekrutacyjne do bielskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2020/2021. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie brały udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci składali jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Ostatecznie rodzice złożyli 3762 deklaracje.

 

Na pozostałe wolne miejsca w ogólnodostępnych przedszkolach w Bielsku-Białej przeprowadzone zostało postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. Z tego postępowania rekrutacyjnego wynika, że złożono 1409 wniosków. Do wybranych przez rodziców przedszkoli zostało zakwalifikowanych 1270 kandydatów. Pozostałym 139 kandydatom niezakwalifikowanym do żadnego z wybranych przez rodziców i wskazanych we wnioskach przedszkoli, prezydent miasta, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, wskaże inne przedszkole, w którym pozostały jeszcze wolne miejsca.

 

- Wszystkim dzieciom zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 zostaną zapewnione miejsca w przedszkolach prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała i możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego – zapewnia MZO.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne czynności związane z postępowaniem rekrutacyjnym prowadzone były elektronicznie. Indywidualne wyniki postępowania rekrutacyjnego dostępne były w systemie po zalogowaniu się przez rodziców w panelu dla rodzica. Oprócz tego, zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, listy przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola dzieci podano do publicznej wiadomości także na stronach internetowych przedszkoli.

 

Źródło: Urząd Miejski w Bielsku-Białej; foto: Paweł Sowa /UMBB