WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

31.05.2022W Bytomiu trwa odnowa zabytkowej kolonii robotniczej!

 
Każdy, kto miał okazję przespacerować się po zabytkowym osiedlu robotniczym Kolonia Zgorzelec w Bytomiu przed rozpoczęciem prac rewitalizacyjnych wie, że określenie pustostan, nie oddawało faktycznej kondycji, w jakiej ekipy budowlane zastały nieużytkowane przez wiele lat familoki. Choć inwestycja ma się zakończyć dopiero za rok, efekty prac już robią ogromne wrażenie.
 
W położonym na granicy Łagiewnik i Szombierek zabytkowym zespole urbanistyczno-architektonicznym praca wre. Straszące do niedawana pustostany, zmieniają się w budynki mieszkalne. Łącznie remontowane są 24 budynki.
- Jestem pod wrażeniem prac, bo tak naprawdę w dużej części budynków mamy do czynienia z ich odbudową, podniesieniem z całkowitej ruiny. To dzięki środkom unijnym uda się uratować i przywrócić to miejsce mieszkańcom Bytomia i miłośnikom postindustrialnych klimatów - mówi prezydent Mariusz Wołosz.
 
Od fundamentu po dach
 
Przypomnijmy, że w ramach I etapu unijnego projektu „Rewitalizacji podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec realizowanego przez Bytomskie Mieszkania trwa remont 14 opustoszałych familoków. Nieużytkowane budynki wymagały wymiany stropów, dachów, kominów oraz rektyfikacji, czyli prostowania budynków. Prace w części budynków są już na ukończeniu - pozostał zaledwie montaż okien i drzwi oraz prace wykończeniowe. W wyremontowanych budynkach powstają komfortowe lokale mieszkalne o powierzchni około 50 mkw.
 
- Ponieważ mieszkania zostaną oddane w stanie deweloperskim, przyszli najemcy będą mogli sami zdecydować, jak je wykończyć (podłogi, drzwi wewnętrzne, oświetlenie). W wyniku realizacji tego projektu odzyskamy 40 lokali mieszkalnych - mówi Andrzej Bąk, kierownik Działu Rewitalizacji Bytomskich Mieszkań. Zgodnie z planem, wyremontowane lokale trafią do kolejnych mieszkańców, którzy oczekują na lokale zamienne np. po wykwaterowaniu z budynków o złym stanie technicznym lub w trakcie gruntownych remontów.
 
Ostatnim etapem inwestycji będzie zagospodarowanie terenów wokół tych budynków. Powstanie m.in. plac sportowy, wybudowane zostaną nowe chodniki, a całości dopełnią tablice informujące o historii osiedla oraz elementy małej architektury.
 
Remontowane części wspólne
 
Drugim projektem realizowanym na terenie Kolonii Zgorzelec jest jest projekt remontu 10 budynków sześciu wspólnot mieszkaniowych. Liderem projektu jest spółka ZBM-TBS. W projekcie realizowanym w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji są odnawiane elewacje frontowe, wykonywane izolacje pionowe budynków,w części budynków wymiana pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów, remont klatek schodowych obejmujący wymianę sieci elektrycznej z odmalowaniem i remontem schodów, odnowienie drzwi wejściowych, wymiana okienek piwnicznych na częściach wspólnych. Prace te zostaną zrealizowane  w budynkach o numerach: 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 36.
 
Dodatkowo prace rewitalizacyjne obejmują nowe zagospodarowanie terenów wokół budynków, gdzie według projektów będą wykonane: nowe trawniki, klomby , skalniaki, plac zabaw dla dzieci, mini kompleks sportowy z boiskami do koszykówki i siatkówki, stołem do ping-ponga. Teren zostanie oświetlony  i zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne.
 
Prowadzone są też prace dodatkowe tj. podłączenie wszystkich budynków do sieci światłowodowej  oraz dwóch budynków do sieci gazowej. Wraz z Bytomskimi Mieszkaniami pracujemy nad tym, aby przy całej Kolonii Zgorzelec zmienić dotychczasowy system zasilania energetycznego z napowietrznych linii na linie poprowadzone pod ziemią - mówi Jacek Panas, z ZBM -TBS. Po aktualizacji kosztorysów koszt rewitalizacji dla budynków i zagospodarowania terenu wynosi 7,5 mln zł.
 
Kolonia Zgorzelec po sąsiedzku
 
Życie zawita też do budynku nr 31, w którym powstaje punkt aktywności lokalnej. Będzie to miejsce stworzone z myślą o dotychczasowych i nowych mieszkańcach Kolonii Zgorzelec, gdzie będą mogły być realizowane działania integrujące lokalną społeczność i nie tylko.
 
Kolonia Zgorzelec, wybudowana w latach 1897-1901 przez Huberta von Tiele-Wincklera dla pracowników pobliskiej Huty Hubertus (Huty Zygmunt), jest przykładem zespołu urbanistyczno-architektonicznego z okresu rozwoju przemysłu na Górnym Śląsku. W 2016 roku Kolonia Zgorzelec została włączona do obszaru rewitalizacji. 
 
Wartość prac realizowanych w ramach dwóch projektów wynosi około 36,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to prawie 30 mln zł.
 
Źródło: Urząd Miasta Bytom