WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

26.11.2020W Gliwicach jest 120 km dróg dla rowerów – będzie więcej!

W Gliwicach jest coraz więcej ścieżek i dróg rowerowych. Tylko w ostatnim czasie gliwiczanie zyskali kilka nowych dróg rowerowych, m.in. ciąg pieszo-rowerowy łączący Brzezinkę i Stare Gliwice oraz atrakcyjną trasę rowerową biegnącą w śladzie dawnej kolejki wąskotorowej łączącą centrum Gliwic z Nieborowicami. W sumie rowerzyści mają do dyspozycji już niemal 120 km tras.


– Staramy się stworzyć rowerzystom jak najbardziej komfortowe warunki do przemieszczania się po mieście i w ten sposób zachęcić do korzystania z tej ekologicznej formy transportu. Aby odpowiedzialnie ograniczyć ruch samochodowy w mieście i umożliwić sprawne i bezpieczne poruszanie się na rowerze, dążymy do stworzenia spójnej sieci tras rowerowych – mówi Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.


Oddany właśnie do użytku odcinek od ul. Knurowskiej do Nieborowic ma długość ok. 2,6 km. Został wytyczony w śladzie wąskotorówki i biegnie m.in. wiaduktem nad ul. Rybnicką. Inwestycja kosztowała około 6 mln zł. Ten odcinek uzupełnia trasę o długości 8,4 km, która umożliwia rowerzystom bezpieczne i przyjemne dotarcie z Trynku, trasą obok Nowych Gliwic i magazynów Panattoni, aż do granicy miasta z Nieborowicami. Malowniczo położona ścieżka rozpoczyna się przy ul. Bojkowskiej, przy dawnej stacji kolei wąskotorowej, przy której do użytku rowerzystów przygotowano również Miejsce Obsługi Rowerzystów ze stojakami rowerowymi, stacją napraw rowerów i ławkami. Opodal wyeksponowano fragment historycznych torów kolejki wąskotorowej, która kursowała z Gliwic do Rud. Na tej trasie znajdują się odcinki wytyczone drogami asfaltowymi i szutrowymi (polnymi). Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miasta w Gliwicach przygotowuje się do przeniesienia ich w ślad kolei wąskotorowej. W przyszłym roku zakończą się prace nad projektem przeniesienia 1,6 km odcinka trasy od ul. Łanowej do Knurowskiej.

Obecnie rowerzyści mogą na terenie Gliwic korzystać już z niemal 120 km tras.

Właśnie połączono ciągiem pieszo-rowerowym Brzezinkę i Stare Gliwice. Wykonawca inwestycji dobudował nasyp, na którym powstała ścieżka rowerowa o długości 350 m i szerokości 2,5 m z asfaltobetonową nawierzchnią. Ponadto usunięto kolizję z siecią teletechniczną i wodociągową i wyremontowano 500-metrowy odcinek chodnika i ścieżki rowerowej, które prowadzą do nowej inwestycji, a wzdłuż skarp zamontowano balustrady i energochłonne bariery, które odgradzają chodnik i ścieżkę rowerową od jezdni i skarpy. Poza 500-metrowym odcinkiem dawnej ścieżki rowerowej prowadzącej do ciągu pieszo-rowerowego łączącego Brzezinkę i Stare Gliwice, w tym roku wyremontowano też ciąg pieszo-rowerowy alei Sikornik, przy alei Przyjaźni budowany jest z kolei przejazd dla rowerzystów przez ul. Zwycięstwa, i wjazd na aleję.

Przypominamy, że w tym roku, poza trasą łączącą ul. Knurowską z Nieborowicami i Brzezinkę ze Starymi Gliwicami, zakończono budowę obwodnicy zachodniej miasta od ul. Daszyńskiego do Rybnickiej wraz z drogami technicznymi z dozwolonym ruchem rowerowym i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kozielskiej. Na ukończeniu są natomiast budowa drogi rowerowej przy południowej obwodnicy miasta (ul. Okrężna) oraz drogi rowerowej przy ul. Kozłowskiej.

W sumie do końca 2022 r. ma przybyć ok. 37 km tras dla rowerów.

Do końca 2022 r. ma powstać odcinek zachodniej obwodnicy miasta od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego wraz z drogami technicznymi, którymi będą mogli poruszać się rowerzyści oraz ciąg pieszo-rowerowy od ul. Jagiellońskiej do ul. Błogosławionego Czesława. Również w tym terminie powinna być gotowa dokumentacja projektowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej – Strzelców Bytomskich – Głównej, przy którym również powstanie ścieżka rowerowa, a w lutym 2021 r. – dokumentacja zagospodarowania terenu przy projektowanym przystanku kolejowym Gliwice Kopernik (rejon ul. Perseusza) wraz z przystosowaniem do potrzeb rowerzystów. Przy przystanku powstanie infrastruktura rowerowa, m.in. parkingi rowerowe i stacja napraw rowerów. Opracowywane są projekty budowlano- wykonawcze ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Narutowicza do ulicy Jachtowej oraz wzdłuż ul. Toszeckiej od ul. Wakacyjnej do zjazdu McDolnad's oraz wzdłuż ulicy Chorzowskiej od skrzyżowania z ulicami Zabrską – Poniatowskiego – Dąbrowskiego do skrzyżowania z łącznicą DK88 i ul. Knurowską w Zabrzu.

Również w 2021 r. powinien być gotowy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kujawskiej, Jana Pawła II i Nowy Świat. W trakcie opracowania jest także projekt ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kłodnicy od ul. Orlickiego do Staromiejskiej. Etapowo będzie realizowana budowa ciągu pieszo-rowerowego w śladzie tzw. Noworybnickiej (od ul. Nowy Świat do Toruńskiej). Dotychczas opracowano dokumentację budowy ciągu pieszo-rowerowego równolegle do ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Toruńskiej do obwodnicy. W planach jest modernizacja nawierzchni szlaku rowerowego w rejonie Lasu Łabędzkiego, od ul. Granicznej do Bażanciej – miasto jest w trakcie pozyskiwania praw do dysponowania gruntami. Trwa również analiza możliwości budowy trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej od ul. Kujawskiej do Robotniczej i przygotowania do budowy kolejnego odcinka trasy rowerowej łączącej Centrum z Sośnicą. Ponadto trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Pszczyńską z Kujawską.

Przebieg istniejących tras rowerowych oraz miejsca lokalizacji infrastruktury rowerowej (stojaki rowerowe, stacje napraw rowerów) można sprawdzić w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (msip.gliwice.eu), w Geoportalu Rowerzysty.


Fot. R. Neumann/UM Gliwice
źródło: www.gliwice.eu