WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

14.04.2022W Zabrzu będzie przedłużenie al. Korfantego!

 
W Sali  Historycznej zabrzańskiego ratusza została dziś podpisana umowa na przedłużenie Alei Wojciecha Korfantego. Realizacja wartego 43 mln zł zadania drogowego w istotny sposób przyczyni się do usprawnienia komunikacji w mieście.
 
To niezwykle oczekiwana przez mieszkańców Zabrza inwestycja. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Zabrzu Danuta Bochyńska-Podloch oraz przedstawiciele firmy Eurovia Polska, która będzie głównym wykonawcą.
 
- Przedłużenie Alei Korfantego to inwestycja strategiczna, która usprawni komunikację pomiędzy północną i południową częścią Zabrza oraz ułatwi dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej. To kolejne zadanie w ramach konsekwentnie prowadzonej rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej oraz tramwajowej w naszym mieście – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
 
Przedmiotem realizowanego zadania będzie wybudowanie ponad kilometrowego odcinka drogi, która będzie połączeniem pomiędzy istniejącą Aleją Korfantego oraz ulicami Tarnopolską i Brygadzistów. Oprócz drogi, która znacznie odciąży ruch w śródmieściu oraz usprawni komunikację ze specjalną strefą ekonomiczną, mieszkańcy będą mogli korzystać także z nowych chodników czy ścieżek rowerowych. Nie zabraknie także obniżających poziom hałasu ekranów akustycznych oraz nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia LED.
- Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa gdyby miasto nie zawarło w 2017 roku umowy
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Linia kredytowa EBI pozwala na finansowanie udziału własnego na realizację tej inwestycji, który jest niemały i wynosi 13 mln zł – dodała Danuta Bochyńska-Podloch, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Zabrzu. 
 
Cieszę się, że możemy realizować swoją misję między innymi wykonując takie zadania,
w sercu Śląska, gdzie swoje silne korzenie ma także nasza firma – podkreślał podczas uroczystości podpisania umowy Krzysztof Szczepanik, dyrektor śląskiego oddziału Eurovia Polska SA.
 
Nowopowstający  odcinek będzie wymagać przebudowy skrzyżowania Al. Korfantego z ulicą Heweliusza w formie ronda turbinowego. W ramach zadania powstaną także dwa obiekty mostowe: nad jarem po kolei piaskowej oraz nad ciekiem wodnym. Wybudowane zostaną również skrzyżowania z ul. 11 Listopada oraz z ulicą Mickiewicza. Rozbudowane zostanie także skrzyżowanie przedłużenia Al. Korfantego z ulicami Tarnopolską oraz Brygadzistów.
- W pierwszej kolejności rozpoczynamy przebudowę sieci, właściwie będzie to najtrudniejszy etap z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji istniejących sieci, co często zdarza się w tak zurbanizowanym terenie – mówił Marek Samol z Eurovia, który będzie czuwał nad realizacją budowy. - Mam jednak nadzieję, że sprawnie przejdziemy ten etap prac i będziemy mogli przystąpić do robót w zakresie drogowym, budowy ronda i obiektów mostowych – wylicza kierownik budowy.
 
Jeszcze w tym roku planowane jest powstanie ronda przy ul. Tarnopolskiej, co związane jest z realizowaną równolegle (jako osobne zadanie) inwestycją w zakresie sieci tramwajowej. Roboty bitumiczne planowane są na przyszły rok, po zakończeniu budowy obiektów inżynieryjnych. 
 
Całkowita wartość zadania to 42 mln zł. Na ten cel Zabrze pozyskało aż 30 mln zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Nowego Ładu.
 
Źródło: Urząd Miasta Zabrze