WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

01.06.2022Wspólnie dla Gliwic

 
Warto mówić jednym głosem i współdziałać w ważnych sprawach, by uzyskać jak najlepsze rozwiązania. W stałych kontaktach z władzami Gliwic jest gliwicki poseł Jarosław Gonciarz, pośredniczący we współpracy z administracją rządową i państwowymi firmami w kwestii przedsięwzięć, które są istotne dla samorządu i rozwoju miasta. Palących tematów nie zabrakło m.in. podczas ostatniego spotkania w gliwickim magistracie (30 maja). Z posłem Gonciarzem spotkali się prezydent Gliwic Adam Neumann i jego zastępca Mariusz Śpiewok.
 
Rozmowy z posłem dotyczyły m.in. budowy nowej siedziby Szpitala Miejskiego. Miasto, mając świadomość kilkusetmilionowego ubytku dochodów własnych, spowodowanego reformami w ramach tzw. Polskiego Ładu, nie ustaje w staraniach o pozyskanie dofinansowania do tej inwestycji. Łączny koszty budowy nowej lecznicy (ponad 600 mln zł) przekracza obecne możliwości Gliwic.
Aby postawić ten szpital, niezbędne będą dodatkowe środki i współpraca Miasta z Wojewodą Śląskim, Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia. Nasze współdziałanie oraz Pana dalsze pośrednictwo na rzecz dopięcia montażu finansowego szpitala jest bardzo ważne – podkreślali w rozmowie z posłem Gonciarzem prezydent Gliwic Adam Neumann i jego zastępca Mariusz Śpiewok.
 
Poruszona została także tematyka współodpowiedzialności agencji rządowej – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zarządzającego m.in. wodami i stanem koryta rzeki Kłodnicy – za bezpieczeństwo powodziowe Gliwic. 
Wody Polskie nie wykonują należycie swoich zadań, czego muszą mieć pełną świadomość – stwierdzili samorządowcy uczestniczący w spotkaniu.
 
W obliczu wzrostu cen węgla i jego niedostatków na polskim rynku, podczas poniedziałkowych rozmów prezydenta Gliwic z posłem Gonciarzem nie mogło zabraknąć kwestii współdziałania na rzecz dobrych relacji handlowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach z Polską Grupą Górniczą (PGG).
PGG jest dla nas istotnym partnerem wydobywającym i dostarczającym węgiel. Niemniej jest jeszcze Spółka Restrukturyzacji Kopalń zajmująca się pogórniczym majątkiem nieprodukcyjnym, z którą mamy do uregulowania takie tematy, jak własność hałd pokopalnianych przy ul. Pszczyńskiej czy szereg zawiłych spraw geodezyjnych pod zakładowymi kopalnianymi budynkami mieszkalnymi. Tu także współdziałanie z posłem jest pomocne i właściwe, bo stopniowe udaje nam się dochodzić z SRK do porozumienia – zaznaczył prezydent Neumann.
 
W trakcie spotkania rozmawiano również o redystrybuowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego środkach finansowych, nazywanych rekompensatami inwestycyjnymi w ramach „Polskiego Ładu”. Gliwice pozyskały z tego źródła 42 mln 750 tys. zł na rozbudowę infrastruktury pieszo-rowerowej w mieście.
 
Źródło: UM Gliwice