WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

16.08.2023Zostań wolontariuszem Centrum 3.0 w Gliwicach

Pomagają pacjentom szpitali i hospicjów oraz osobom niepełnosprawnym, wspierają i aktywizują seniorów, organizują wydarzenia sportowe i kulturalne dla dzieci i młodzieży czy opiekują się bezdomnymi zwierzętami. Jeśli i Ty lubisz działać, a swój wolny czas chciałbyś poświęcić innym, koniecznie dołącz do grona #NIEZAWODNYCH wolontariuszy Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych!
 
Ważnym ogniwem gliwickiego wolontariatu jest Centrum 3.0, które za cel postawiło sobie stworzenie prawdziwej społeczności wolontariuszy pod nazwą #NIEZAWODNI. Ośrodek pośredniczy w kontaktach pomiędzy osobami chcącymi zajmować się wolontariatem i organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami, klubami sportowymi) zgłaszającymi zapotrzebowanie na tę formę pomocy. Odkrywaniem potencjału wolontariuszy – ich osobowości, zainteresowań, umiejętności i predyspozycji – a następnie dopasowaniem do nich oferty wolontariatu zajmują się działający w Centrum 3.0 koordynatorzy wolontariatu. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest nawiązanie długofalowej i satysfakcjonującej współpracy.
 
Możliwości zaangażowania się w społeczne projekty w Centrum 3.0 jest naprawdę wiele. Począwszy od wsparcia osób z niepełnosprawnościami, poprzez inicjowanie i współtworzenie wydarzeń sportowych i kulturalnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, wsparcie dzieci i młodzieży oraz aktywizację seniorów, po opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Na pomoc wolontariuszy czekają m.in. gliwickie szpitale, Hospicjum Miłosierdzia Bożego i Ośrodek Pomocy Społecznej. Oprócz udziału w pojedynczych akcjach możliwa jest także długofalowa współpraca i wsparcie fundacji czy stowarzyszeń od strony organizacyjnej i administracyjnej.
 
Centrum 3.0 stara się wspierać wolontariuszy tak, aby działalność charytatywna była dla nich okazją do rozwoju, a ich chęć zaangażowania nie gasła. Dlatego, oprócz spotkań z koordynatorem, co jakiś czas organizowane są także szkolenia dedykowane wolontariuszom – ostatnio były to spotkania z trenerem personalnym, w trakcie których uczestnicy ćwiczyli kompetencje miękkie i pracowali nad rozwiązaniami problemów pojawiających się w trakcie pracy wolontaryjnej. Najnowszy, zainicjowany przez Centrum 3.0, kompetencyjny program mentoringowy zmierza do pozyskania wolontariuszy posiadających podstawowe umiejętności z zakresu fotografii i grafiki komputerowej. Oferuje także rozwój tych umiejętności poprzez współpracę z fachowcami w tych dziedzinach.
 
Warto pamiętać, że wolontariat ma określone ramy prawne – wykonywany może być wyłącznie na rzecz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto organizacja lub instytucja, z którą wolontariusz podejmuje współpracę, powinna podpisać z nim tzw. porozumienie wolontaryjne – rodzaj umowy określającej szczegółowe warunki współpracy, czas i miejsce jej wykonywania oraz osoby do kontaktu. Natomiast sam wolontariat powinien być świadomy, dobrowolny i nieodpłatną.
 
Chciałbyś zaangażować się w wolontariat? A może reprezentujesz organizację pozarządową lub instytucję zainteresowaną współpracą z wolontariuszami? Umów się na rozmowę z koordynatorem Centrum 3.0. Możesz to zrobić, dzwoniąc pod nr. tel. 882-745-002 i 32/775-01-78 lub pisząc na adres e-mail wolontariat@gods.gliwice.pl i rozpocznij nową, satysfakcjonującą współpracę!
 
Fot. materiały Fundacji Sawanci
Źródło: www.gliwice.eu