WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

Ludzie radia

 

Michał Florek
dyrektor ds. reklamy i promocji, florek@radioccm.pl

Magdalenia Biegusiewicz
doradca ds. reklamy, biegusiewicz@radioccm.pl
Justyna Klyta
doradca ds. reklamy, klyta@radioccm.pl

 

Mateusz Kozieł
doradca ds. reklamy, koziel@radioccm.pl
 
Jacek Krupiczka
doradca ds. reklamy, krupiczka@radioccm.pl