WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

Regulamin komentarzy

Regulamin

 1. Wszelkie treści w komentarzach, publikowane są przez użytkowników na ich własną odpowiedzialność i po zaakceptowaniu przez administratora stają się wiadomościami publicznymi – ze wszelkimi tego prawnymi konsekwencjami.

 2. Zastrzegamy sobie prawo do nie zaakceptowania komentarza.

 3. Komentarze akceptowane są w dni powszednie w godzinach pracy moderatora.

 4. Zasady pisania komentarzy:

  • Niedopuszczalne są wypowiedzi:

   • Zawierające wulgaryzmy.

   • Obsceniczne i obraźliwe.

   • Propagujące przemoc.

   • Zawierające dane osobowe i teleadresowe.

   • Zawierające szeroko pojęty spam niezwiązany z tematem.

   • Zawierające ogłoszenia i reklamy.

   • Stanowiące agitację polityczną.

   • Nie dłuższe niż 2 wyrazy.

   • Zawierające jedynie emotikony.

   • Zawierające linki zewnętrzne nie związane z cytowaną treścią.

   • Zawierające uwagi dotyczące moderatorów.

  • Podczas umieszczania w poście informacji legalnie zaczerpniętych z zewnętrznych źródeł (gazety, prywatne rozmowy, fora) obowiązkowo należy podać źródła tych informacji oraz umieścić je w cudzysłowie.

  • Podczas pisania komentarzy obowiązują zasady ortografii.

  • Komentarze muszą być napisane w języku polskim, lub śląskim.

 5. Ponadto przypominamy iż nie należy zamieszczać komentarzy:

  • propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.)

  • propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.)

  • obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego)

  • zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego)

 6. Dodanie komentarza przez użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami regulaminu i akceptacją tego regulaminu.

 7. Osoby umieszczające swoje komentarze i opinie tym samym wyrażają zgodę na publikowanie ich w materiałach publikowanych przez Radio CCM sp. z o.o..

 8. Radio CCM sp. z o.o. nie udostępnia i nie sprzedaje zgromadzonych danych użytkowników portalu innym osobom lub instytucjom. Odstąpienie od tej zasady może nastąpić wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 9. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. Zmiana postanowień regulaminu wchodzi w życie z chwilą jej publikacji.

  Kontakt z administracją dostępny jest poprzez adres mailowy: strona@radioccm.pl