WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

10.01.2022„ABC Empatii” już w Gliwicach

Jak rozmawiać z dziećmi o tym, że mimo wielu różnic w wyglądzie zewnętrznym i zachowaniu jesteśmy tacy sami? Jak nie dopuszczać do tworzenia barier i stereotypów w myśleniu, związanych z osobami z różnymi niepełnosprawnościami? Z pomocą wychodzi niezwykły projekt Fundacji Rodziny Czepczyńskich – pakiet książek dla najmłodszych i materiałów dla nauczycieli pod tytułem „ABC Empatii”. Opisane w nim relacje i doświadczenia małych bohaterów, poznających koleżanki i kolegów z niepełnosprawnościami i różnymi schorzeniami, mają pomóc przedszkolakom i uczniom klas I-III oraz pacjentom szpitalnych oddziałów pediatrycznych w nauce empatii, akceptowaniu siebie takimi, jacy jesteśmy i wzajemnej tolerancji.
 
Pachnące nowością pakiety edukacyjne przywieźli i zaprezentowali w Gliwicach Damian Kupczyk, prezes Fundacji Rodziny Czepczyńskich oraz senator Marek Plura, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami. W spotkaniu zorganizowanym przed Szpitalem Miejskim nr 4, do którego małych pacjentów trafia część pokazywanych książek, uczestniczyli również zastępczyni prezydenta Gliwic Ewa Weber, prezes zarządu Szpitala Miejskiego nr 4 Przemysław Gliklich oraz były wieloletni włodarz miasta, a obecnie senator, Zygmunt Frankiewicz.
 
Obecność przedstawicieli Senatu RP nie była przypadkowa – izba wyższa polskiego parlamentu patronuje temu projektowi w ramach upowszechniania standardów tzw. edukacji włączającej. Marek Plura występuje także regularnie w obronie i interesie ośrodków zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami oraz placówkami dla osób będących w potrzebie.
– Sytuacja gospodarcza, wzrosty cen i energii elektrycznej powodują, że miejsca te są w bardzo złej, kryzysowej wręcz kondycji – zwracał uwagę Zygmunt Frankiewicz, dziękując senatorowi Plurze za aktywność i zaangażowanie w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 
– Empatia jest jedną z najważniejszych cech, którymi powinien wykazywać się człowiek, a wiedza, jak wspierać osoby z niepełnosprawnościami, jest kluczowa i to od najwcześniejszych lat. Miasto Gliwice organizuje wiele projektów dla osób z niepełnosprawnościami, niemniej ten jest wyjątkowy właśnie dlatego, że został zaadresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pakiety, które trafiają dziś do miejskiego szpitala i do jednej z gliwickich szkół, są świetnym materiałem dydaktycznym. Jestem przekonana, że spotkają się z wielką sympatią małych gliwiczan, ich rodziców i nauczycieli, ucząc w mądry i przystępny sposób, że każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa i żadne nie powinno czuć się gorsze tylko dlatego, że (na pozór) różni się od innych – stwierdziła zastępczyni prezydenta Gliwic Ewa Weber.
 
fot. M. Buksa / UM Gliwice
źródło: www.gliwice.eu