WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

Polityka prywatności

Administratorem danych jest Radio CCM Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 44a (kod pocztowy 44-100), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, wydział VI Gospodarczy Sekcja Rejestrowa, pod numerem KRS 0000135024, NIP: 5481608490, REGON: 070569240.
 
Głównym celem wprowadzenia Polityki Prywatności jest zapewnienie zgodności działania Administratora danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 
1. Dane gromadzone w serwisie pochodzą z formularzy kontaktowych, gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przesłania odpowiedzi na wiadomość.
2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, 
a następnie zostają usunięte, bądź zostaną przetwarzane na okres niezbędny dla wykonania przez Administratora nałożonych na niego obowiązków określonych przez przepisy prawa.
3. Dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.
4. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Użytkownik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
6. Kontakt pod adresem: sekretariat@radioccm.pl
 
Informacja na temat plików cookies.
 
Klauzule informacyjne:
 
1. Klauzula informacyjna - darczyńcy/sponsorzy (PDF)
2. Klauzula informacyjna - kontrahenci i współpracownicy (PDF)
3. Klauzula informacyjna - organizacja konkursów (PDF)
4. Klauzula informacyjna - przetwarzanie wizerunku (PDF)
5. Klauzula informacyjna - formularz kontaktowy (PDF)