WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

O nas

Radio CCM powstało w 1998 roku. Od wielu lat bardzo mocno związani jesteśmy z Gliwicami. To w tym mieście jest nasza siedziba. Jako jedyna radiostacja w woj. śląskim emitujemy program aż z pięciu nadajników. Pokrywamy sygnałem zachodnią część aglomeracji gornośląskiej, Podbeskidzie oraz część Małopolski. 

Inicjatywa stworzenia radia obejmującego swoim zasięgiem Śląsk Cieszyński i część Górnego Śląska powstała w 1995 roku za sprawą chrześcijańskiego Stowarzyszenia DeoRecordings. Pierwsza koncesja została przyznana w 1997 roku. Początkowo radio nadawało z nadajników na Czantroii i w Oświęcimiu. Obecnie zasięg Radia CCM obejmuje Śląsk Cieszyński, rejon Bielska-Białej oraz zachodnią część aglomeracji śląskiej.

Radio CCM to rozgłośnia o charakterze rozrywkowo - informacyjnym, z elementami misyjnymi wynikającymi z korzeni chrześcijańskich i uwarunkowań koncesyjnych. Stacja stawia na lokalność - zarówno poprzez serwisy informacyjne, jak i bardzo lokalne elementy wprowadzane do poszczególnych programów. NAJBLIŻEJ CIEBIE - to hasło przewodnie stacji.

Nadawcą programu Radio CCM jest Radio CCM Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice, numer koncesji 480/K/2021-R
Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji Radio CCM Sp z o.o. - Nadawca - realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji.

1) Nazwa Programu
Radio CCM
2) Nazwisko, nazwa lub firma tego nadawcy
Radio CCM Sp. z o.o.
2a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów tego nadawcy
Zarząd:
Krzysztof Budzisz – Prezes Zarządu
Ewa Teresa Rosiewicz – Wiceprezes Zarządu
Marcin Radosław Gębala – Wiceprezes Zarządu
3) Adres jego siedziby
ul. Pszczyńska 44a
44-100 Gliwice
4) Dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz witryny internetowej
ul. Pszczyńska 44a
44-100 Gliwice
sekretariat@radioccm.pl
www.radioccm.pl
1a) Nadawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki handlowej jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji dotyczących imion i nazwisk lub nazw:
4) wspólników, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego nadawcy - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

Radio CCM Sp. z o.o. KRS: 0000135024
1b) Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535):
Zbigniew Jan Benbenek
Agata Elżbieta Benbenek
1c) Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism:
Radio CCM
1d) usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275).
www.radioccm.pl

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

 

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji