WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

10.08.2023Bytom rozszerza Strefę Tempo 30!

 
W Miechowicach powstanie strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h na sześciu ulicach. Na ulicach Reptowskiej, Nowej, Michaloka, Samotnej, Barlickiego i Bławatkowej jeszcze w sierpniu zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz komfortu jazdy kierowców poprzez uspokojenie ruchu. W ramach nowej organizacji ruchu wprowadzona zostanie strefa Tempo 30, zwiększona zostanie liczba miejsc do parkowania i wprowadzone będą miejsca postojowe Kiss&Ride.
- Zmiany w organizacji ruchu zwłaszcza na drogach w rejonie dużych osiedli mieszkaniowych mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - Wprowadzane zmiany są także odpowiedzią na wnioski mieszkańców, którzy podczas spotkań z prezydentem Bytomia i radnymi apelowali o poprawę bezpieczeństwa w rejonie szkół i przedszkoli oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych - dodaje wiceprezydent Michał Bieda.
 
Jakie zmiany czekają kierowców?
 
Kierowcy korzystający na co dzień z ulicy: Reptowskiej, Nowej, Michaloka, Samotnej, Barlickiego i Bławatkowej w najbliższych trzech tygodniach sierpnia powinni zwracać uwagę na wprowadzane zmiany w organizacji ruchu. Na wszystkich ulicach zostanie wprowadzona strefa Tempo 30, której głównym celem jest uspokojenie ruchu kołowego poprzez nie tylko ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h, ale również wprowadzenie trwałych elementów umieszczanych bezpośrednio na drodze. Dlatego podczas prac związanych ze zmianą organizacji ruchu m.in. istniejące progi zwalniające zostaną zastąpione progami poduszkowymi w nowych lokalizacjach.
 
Ponadto na ul. Nowej na odcinku od ul. Reptowskiej w kierunku przedszkola do wysokości budynku przy ul. Reptowskiej 72-82 zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy oraz uporządkowane zostanie parkowanie. Ruch jednokierunkowy drogowcy wprowadzą również na odcinku ul. Samotnej od ul. Reptowskiej w stronę ul. Nowej. Dodatkowo wzdłuż ulicy Reptowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Michaloka do wysokości budynku przy ul. Reptowskiej 70 uporządkowane zostanie parkowanie poprzez wyznaczenie stanowisk postojowych.
 
Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone zostaną także w rejonie Szkoły Podstawowej przy ul. Reptowskiej i nowo wybudowanego przedszkola przy ul. Nowej 66. Tam powstanie 6 kompletów stanowisk Kiss&Ride, o które wnioskują mieszkańcy, a zwłaszcza rodzice, którzy chcieliby w szybki i bezpieczny sposób odwozić swoje dzieci do szkół i przedszkoli.
 
Zmiany w organizacji ruchu zaplanowane na ulicach: Reptowskiej, Nowej, Michaloka, Samotnej, Barlickiego i Bławatkowej będą wprowadzane etapami. Ich wprowadzanie powinno zakończyć się do końca sierpnia.
 
Prosimy kierowców oraz pieszych, aby zwracali uwagę na wprowadzane zmiany w organizacji ruchu.
 
Źródło: UM Bytom