WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

15.11.2023Giwicka Inicjatywa Lokalna: wybrano zadania do realizacji

Zakończyła się ocena wniosków zgłoszonych przez mieszkańców do wykonania w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2024. W efekcie miasto wspólnie z wnioskodawcami zrealizuje 16 różnorodnych zadań.
 
Gliwicka Inicjatywa Lokalna (GIL) to kolejna, obok Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego czy różnorodnych konsultacji, możliwość wpływania mieszkańców na rozwój miasta i jego poszczególnych dzielnic. Na czym polega? W dużym skrócie oznacza wspólne realizowanie przez wnioskodawcę i miasto działań na rzecz społeczności lokalnej. 
 
W ramach GIL mieszkańcy nie tylko składają wnioski dotyczące konkretnych przedsięwzięć, ale również włączają się w ich realizację – deklarują zakres i formę swojego udziału oraz odpowiadają za przyjęte zobowiązania. 
Udział wnioskodawców w realizacji projektów odróżnia inicjatywę lokalną od innych form partycypacji, gdzie aktywność często kończy się na zgłoszeniu pomysłu. W GIL wnioskodawca musi włączyć się w wykonanie zadania poprzez świadczenie pracy społecznej, świadczenie pieniężne lub rzeczowe. Może przy tym korzystać ze wsparcia partnerów, takich jak np. organizacje pozarządowe, spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania jednoroczne i wieloletnie.
 
Aby zyskać szansę na wspólną z miastem realizację zadania w 2024 roku, trzeba było złożyć wniosek do 18 sierpnia. Wpłynęło 31 propozycji i wszystkie zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale Rady Miasta Gliwice. Do wykonania skierowano te propozycje, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów i zmieściły się w puli środków zaplanowanych na realizację zadań w danym typie przedsięwzięć. 
 
W przyszłym roku miasto wspólnie z wnioskodawcami będzie realizować 16 inicjatyw lokalnych. Wśród nich znalazły się zarówno zadania miękkie, jak i przedsięwzięcia inwestycyjne. Wkład miasta w realizację zaplanowanych inicjatyw wyniesie prawie 633 tys. zł. 
 
Wykaz zadań, które będą realizowane, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
Zainteresowanych współpracą w ramach inicjatywy lokalnej odsyłamy na stronę: decydujmyrazem.gliwice.pl/inicjatywa-lokalna lub zachęcamy do kontaktu osobistego z pracownikami Centrum 3.0 (ul. Jagiellońska 21, tel. 32/238-24-55, gbo@gods.gliwice.pl).
 
Źródło:www.gliwice.eu