WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

09.01.2023GLIWICE: Aleja drzew wzdłuż Ostropki wpisana do rejestru zabytków

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków przychylił się do wniosku Stowarzyszenia Miasto-ogród Gliwice i wpisał aleję drzew rosnących wzdłuż Ostropki (między ul. Słowackiego a Dolnej Wsi) do rejestru zabytków.
 

Aleja powstała najpewniej w latach ’20 XX wieku i – jak uznał konserwator – stanowi element tej samej koncepcji urbanistycznej co układ zieleni wzdłuż ul. Mickiewicza (wpisany do rejestru zabytków w 2020 roku).
 
Konserwator w uzasadnieniu stwierdził, że:
  • układ zieleni wzdłuż Ostropki powstał w tym samym okresie co układ zieleni przy ul. Mickiewicza i oba są elementami jednej koncepcji urbanistycznej,
  • aleja, ale też układ zieleni w obrębie osiedla GAGFAH uznany został za "unikatowy" i jako jeden z niewielu "zachowanych w bardzo dobrym stanie przykładów w ten sposób zagospodarowanych międzywojennych osiedli, zarówno w skali miasta Gliwice, jak i całego regionu górnośląskiego",
  • aleję tworzą głównie lipy i klony,
  • stan drzew określono jako dobry.
     
Pomimo upływającego czasu zieleń ta nadal jest świadectwem wysokiego kunsztu ogrodniczego i niezwykle cennym fragmentem miasta – czytamy w piśmie. – Historycznie uwarunkowany układ zieleni rozplanowany wzdłuż osi jaką tworzy ulica Mickiewicza jest już jednym z niewielu zachowanych w bardzo dobrym stanie przykładów w ten sposób zagospodarowanych międzywojennych osiedli, zarówno w skali miasta Gliwice, jak i całego regionu górnośląskiego – wskazał ŚWKZ.

W mijającym roku Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał 45 decyzji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych, w tym 31 decyzji o wpisie po postępowaniu prowadzonym z urzędu. Jednym z wniosków do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego została wpisana aleja drzew rosnących wzdłuż rzeczki Ostropka w dzielnicy Wójtowa Wieś w Gliwicach
 
To ważna informacja, która pozwoli na pełniejszą ochronę tej pięknej alei.