WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

11.01.2022Gliwice podsumowały 2021 rok

Gliwice: kierunek – przyszłość!
Gliwice zamknęły 2021 rok, kontynuując politykę konsekwentnej realizacji kluczowych inwestycji i planów.
To spore osiągnięcie w tych bardzo trudnych dla samorządów latach – uważa prezydent miasta Adam Neumann.Zmagamy się nie tylko z pandemią, ale także z ciągłym niedofinansowaniem zadań zlecanych przez rząd oraz zmianami w prawie, które powodują drastyczne zmniejszenie dochodów własnych gmin. Samorządy znajdują się dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji. W Gliwicach – dzięki prowadzonej konsekwentnie od lat rozsądnej polityce budżetowej – wciąż udaje się utrzymać niezłą sytuację finansową, choć konstruowanie budżetu na rok 2022 było bardzo trudne i wymagało wielu wyrzeczeń. Nie byłoby to możliwe bez zgodnego współdziałania różnych środowisk, samorządu, biznesu i grup społecznych, dla których – pomimo sporów – nadrzędny jest wspólny cel – dobrobyt miasta Gliwice i jego mieszkańców – podkreśla Adam Neumann
 
#ROZWÓJ
Stan konstruowanych z rozwagą miejskich finansów obrazowały w minionym roku pozycje Gliwic w branżowych rankingach i zestawieniach. Miasto zajęło 1. miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, 3. miejsce w grupie miast na prawach powiatu w rankingu „Kondycja finansowa samorządów u progu pandemii” i w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce oraz w ogólnopolskim rankingu zamożności samorządów Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke został w tym samym czasie uhonorowany Perłą Samorządu i tytułem najlepszego skarbnika w kategorii miast na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców. Gliwice znalazły się też w grupie 39 lokomotyw rozwoju rynku lokalnego (w zestawieniu Polskiego Instytutu Ekonomicznego w Warszawie). Miasto doceniano nie tylko za rozsądną politykę finansową, ale także za mądre gospodarowanie zasobami wodnymi – w listopadzie 2021 roku Gliwice po raz drugi z rzędu zajęły 1. miejsce wśród miast na prawach powiatu w trzeciej edycji rankingu Water City Index
Nastawiony na rozwój charakter miejskiej polityki Gliwic odzwierciedlały inwestycje, odpowiadające kluczowym wyzwaniom, przed jakim staje miasto. Pod koniec sierpnia 2021 roku na zmodernizowanym lotnisku otwarto nowy obiekt – Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej. W nowoczesnym budynku wystawienniczo-konferencyjno-szkoleniowym powstała modelarnia i interaktywna wystawa z symulatorem lotu. Z kolei Park Zielonej Energii to ekologiczne i nowoczesne przedsięwzięcie PEC-Gliwice, która będzie koniecznym elementem systemu gospodarowania odpadami w mieście. Teren Parku ma stać się wizytówką Gliwic i być całkowicie dostępny dla mieszkańców. W sąsiedztwie kampusu akademickiego Politechniki Śląskiej trwa budowa trzeciego obiektu Technoparku Gliwice. Powstanie w nim laboratorium innowacji, które pomoże wprowadzać na rynek nowe produkty, marki i technologie. Przedsiębiorców przyciągną też z pewnością nowe tereny inwestycyjne w strefie NOWYCH GLIWIC przy ul. Bojkowskiej. Przygotowano tam 25 nowych działek inwestycyjnych o łącznej powierzchni ponad 9 ha.
 
#KOMFORT
Z myślą o komforcie mieszkańców i usprawnieniu transportu w mieście i regionie, w Gliwicach – po północnej stronie dworca PKP – powstaje Centrum Przesiadkowe. Miniony rok doprowadził prace na półmetek. Prawie gotowe jest zadaszenie kompleksu, a intensywne roboty toczą się we wnętrzach. Koszt inwestycji to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Praca wre również po południowej stronie dworca kolejowego. Przebudowany jest układ drogowy w rejonie placu dworcowego, ulic Bohaterów Getta Warszawskiego i Zwycięstwa oraz placu Piastów. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu miasta to ponad 41 mln zł.
W 2021 roku zakończono projektowanie nowego szpitala miejskiego w rejonie ul. Kujawskiej, Ceglarskiej i Pocztowej. Wydane zostało pozwolenie na budowę. Start budowy został uzależniony od pozyskania zewnętrznych środków na ten cel. 
W kolejny etap wkroczył również rozwijany od lat gliwicki program budownictwa mieszkaniowego. Po ostatnich realizacjach przy ul. Anny Jagiellonki w Łabędach i w rejonie ul. Kujawskiej w Ligocie Zabrskiej, z myślą o potrzebach gliwiczan pracujących i osiągających umiarkowane dochody, wiosną 2021 roku rozpoczęła się budowa kolejnych budynków komunalnych z mieszkaniami na wynajem w standardzie „pod klucz”– tym razem przy ul. Zbożowej w dzielnicy Szobiszowice. Prace toczą się też przy ul. Opolskiej.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i wyborczymi deklaracjami prezydenta Gliwic Adama Neumanna, miasto kontynuowało działania związane z polityką prorodzinną. W 2021 roku udostępniono 241 miejsc dla najmłodszych gliwiczan w Żłobkach Miejskich i 891 miejsc w 17 żłobkach niepublicznych. Na dotacje dla prywatnych żłobków przekazano ponad 2,6 mln zł z miejskiego budżetu. Ponadto powstały 2 gliwickie Rodzinne Domy Dziecka. Liczba zawodowych rodzin zastępczych powiększyła się do 21.
Z nastaniem roku szkolnego 2021/2022 oddano do użytku nowoczesną halę sportową przy I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. E. Dembowskiego, z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym oraz boiskami. To jedna z największych i najbardziej prestiżowych inwestycji w gliwickiej oświacie. Jej łączny koszt to ponad 25 mln zł (łącznie z wyposażeniem). Trwały również intensywne prace przy adaptacji zabytkowego budynku przy ul. Ziemowita 12 na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego. W sumie na inwestycje edukacyjne miasto przeznaczyło 39 mln zł.
W ubiegłym roku kontynuowano działania związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta oraz walką ze smogiem. W pierwszej sferze realizowano dwa duże projekty unijne, dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi. W ramach wielotorowego zwalczania niskiej emisji zmodernizowano budynki komunalne (za ponad 26,7 mln zł) i przeznaczono 10,5 mln zł na zmianę systemów ogrzewania w lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych. Blisko 5 mln zł przeznaczono na dotacje do wymiany systemów grzewczych w nieruchomościach prywatnych. Zakupiono też 15 nowoczesnych autobusów hybrydowych.
 
#RADOŚĆ ŻYCIA
Jednym z ubiegłorocznych działań na rzecz podniesienia jakości życia w mieście było udostępnienie gliwickiej Starówki pieszym – mieszkańcom i przyjezdnym gościom. Zamknięte dla aut zostały kolejne uliczki w sercu miasta, a na całym obszarze objętym zakazem ruchu powstała stała Strefa Ograniczonej Dostępności dla samochodów. Gliwiczanie zyskali też kolejne miejsca odpoczynku. Otwarty został zieleniec przy ul. Rybnickiej, a po kilkumiesięcznej modernizacji wypiękniał skwer nad DTŚ. W mieście przybyło w sumie ‬blisko 2 tys. drzew, 23 tys. krzewów, 18 tys. bylin i 61,6 tys.‬ kwiatów roślin jednorocznych. Na tym nie koniec – wkrótce zieloną metamorfozę przejdzie zabytkowy gliwicki Rynek. Zostanie nasadzonych m.in. 11 drzew.
Zgodnie z nowymi kierunkami rozwoju sportu, główne akcenty postawiono na silniejsze wsparcie tzw. dyscyplin priorytetowych, szkolenie dzieci i młodzieży, dalszy rozwój bazy sportowej i upowszechnianie kultury fizycznej. W 2021 roku na zadania realizowane przez kluby sportowe, zajęcia sportowe, organizację imprez i nagrody miasto przeznaczyło z miejskiego budżetu niemal 15 mln zł. Środki zostały tak rozdysponowane, aby w optymalny sposób wesprzeć te dyscypliny sportu, w których gliwiccy zawodnicy osiągnęli wysoki poziom sportowy oraz zapewnić możliwość uprawiania sportu wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gliwic. Ruszyły też prace nad opracowaniem Akademii Sportowej Gliwice, która powstanie w Czechowicach. Gruntowną modernizację za kwotę ponad 8 mln zł przeszła Hala Widowiskowo-Sportowa w Sośnicy, której patronem został Jerzy Wojewódzki (1955–2018) – założyciel Gliwickiego Towarzystwa Piłki Nożnej Pięcioosobowej „Piątka”, dzięki któremu Gliwice stały się największym ośrodkiem futsalowym w Polsce, charyzmatyczny społecznik i nauczyciel. 
W 2021 roku gliwiczanie znowu mogli korzystać z bogatej oferty sportowo-kulturalno-rozrywkowej. Zorganizowano łącznie 170 wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych oraz 52 imprezy sportowe w ramach dotacji miejskich. Powróciły cykliczne imprezy i międzynarodowe festiwale. W Arenie Gliwice znów pojawiły się gwiazdy muzyki i sportu.
Powstała nowa instytucja kultury, jakiej w mieście jeszcze nie było. Centrum Kultury Victoria działa od 1 grudnia 2021 roku. Zajmie się m.in. organizacją koncertów, festiwali i wystaw, szeroką edukacją kulturalną i artystyczną, współpracą z twórcami. Dyrektorem CK Victoria został Paweł Ciepliński, gliwiczanin, który od blisko 17 lat w swojej pracy zawodowej lub działalności społecznej zajmuje się zagadnieniami związanymi z kulturą, organizacją wydarzeń kulturalnych, ich promocją i pozyskiwaniem funduszy.
Źródło: fot. R. Neumann / UM Gliwice