WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

02.01.2024Gliwice przeciwne zmianom w systemie ratownictwa medycznego

Od tego roku, w ślad za aktualizacją Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa śląskiego, aż 10 karetek specjalistycznych na Górnym Śląsku zmienia kategorię na podstawową. Dotyczy to m.in. jedynego w Gliwicach ambulansu z lekarzem na pokładzie. Władze miasta ostro sprzeciwiły się takiej zmianie. Zaprotestowały również przeciw planowanemu od czerwca zmniejszeniu liczby stacjonujących w Gliwicach zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) z 6 do 5. Jeden z gliwickich ZRM-ów miałby zostać przeniesiony do Sośnicowic.
– Uważamy, że zaplanowane zmiany znacząco obniżą bezpieczeństwo mieszkańców miasta, jak i osób przebywających lub poruszających się na terenie Gliwic. Stacjonowanie najbliższej karetki typu „S” w odległości powyżej 25 km w naszej ocenie ogranicza możliwość udzielenia pilnej pomocy medycznej w najcięższych przypadkach. Nie do zaakceptowania jest również propozycja, by z naszego miasta, zamieszkanego przez ponad 170 tysiące osób i zaopatrzonego tylko w 6 zespołów ratownictwa medycznego, przenosić jeden taki zespół do gminy zamieszkałej przez zaledwie ok. 8 tys. osób – podkreśla Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic odpowiedzialny za bezpieczeństwo w mieście. 
 
Silnymi przesłankami przemawiającymi za utrzymaniem co najmniej dotychczasowego poziomu zabezpieczenia medycznego w Gliwicach są: liczba ludności miasta (w tym wzrastająca liczba osób starszych), jego rozbudowany układ komunikacyjny (tworzony przez autostrady A1 i A4, Drogową Trasę Średnicową i DK 88), obecność stref przemysłowych, ośrodków kształcenia, miejsc masowej rozrywki oraz kultury.
– Mamy świadomość, że system ochrony zdrowia dotykają problemy kadrowe, również w ratownictwie medycznym, wobec czego skompletowanie kadry do obsługi zespołu specjalistycznego jest coraz trudniejsze. Dbając jednak o interesy naszych mieszańców, nie możemy biernie przyglądać się pozbawiania gliwiczan dostępu do profesjonalnej pomocy w nieprzewidzianych i nagłych wypadkach! W ubiegłym roku negatywnie zaopiniowaliśmy planowane zmiany w systemie ratownictwa medycznego, a teraz raz jeszcze wzywamy Śląski Urząd Wojewódzki o podjęcie takich aktualizacji planu, które nie zachwieją bezpieczeństwem naszych mieszkańców – zwraca uwagę Mariusz Śpiewok.
 
Warto przypomnieć, że na przestrzeni ostatnich 5 lat to kolejna próba pozbawienia Gliwic bezpośredniego dostępu do karetki specjalistycznej, mającej w ekipie zarówno ratowników, jak i lekarza. Tzw. eska jest wysyłana do osób wymagających natychmiastowej interwencji lekarskiej. Od tego roku w całym województwie śląskim działa ich obecnie tylko 19 – na 148 podstawowych zespołów ratownictwa medycznego składających się wyłącznie z ratowników medycznych.
 
fot. domena publiczna
Źródło:www.gliwice.eu