WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

15.02.2023Gliwice: znamy plany drogowców na 2023 rok!

 
Zwiększanie bezpieczeństwa na miejskich ulicach i uspokajanie ruchu samochodowego to jedno z głównych założeń planu remontowego, realizowanego w tym roku przez Zarząd Dróg Miejskich. W Gliwicach nie zabraknie też większych inwestycji drogowych, o szczególnym znaczeniu dla miasta.
 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wykona w tym roku m.in. najpilniejsze zadania remontowe. Najważniejsze z nich związane są z kontynuowaniem programu dotyczącego zwiększania bezpieczeństwa na drogach i uspokajania ruchu w różnych częściach miasta. 
 
W tym roku powstanie 10 wyniesionych przejść dla pieszych: trzy przy ul. Okrzei i po jednym przy ul. Dubois, Elsnera, Orląt Śląskich, Sienkiewicza, Królowej Bony, Gierymskiego i Beskidzkiej. 
 
Jak podkreśla ZDM, wyniesione przejścia skutecznie zwiększają bezpieczeństwo pieszych – wymuszają na kierowcach zdjęcie nogi z gazu i ograniczenie prędkości. Powstaną w miejscach, gdzie mamy do czynienia ze wzmożonym ruchem najmłodszych pieszych, m.in. w okolicach szkół, parku czy przedszkola. 
 
Na to przedsięwzięcie miasto ma otrzymać dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020) w wysokości ponad 452 tys. zł (całkowita wartość zadań wynosi ponad 532 tys. zł). Pozyskane pieniądze pomogą również Straży Miejskiej w realizacji innych działań zwiększających bezpieczeństwo użytkowników dróg – SM chce kupić mobilne urządzenia edukacyjne przydatne w nauce bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 
Aby poprawić bezpieczeństwo na ulicach – poza tym projektem – ZDM zbuduje także wyniesienia nawierzchni przy ul. Czeremchowej, Kowalskiej, Szobiszowickiej i Powroźniczej. Wyspowe progi zwalniające powstaną natomiast w ciągu ulicy Dolnych Wałów. Dodatkowo wyniesione skrzyżowania wybudowane zostaną u zbiegu ulic Kolberga i Udzieli oraz Kolejowej i Strzelców Bytomskich. 
 
W planach remontowych Zarządu Dróg Miejskich na bieżący rok są też naprawy dróg i chodników, prace usprawniające korzystanie z przystanków autobusowych oraz udogodnienia dla rowerzystów. 
 
Remonty infrastruktury drogowej:
 
•    pierwszy etap remontu jezdni i chodników ul. Jarzębinowej,
•    remont jezdni i chodników ul. Cichej, 
•    budowa chodnika przy ul. Szmaragdowej, 
•    kolejny etap remontu jezdni i chodników ul. Rolników, 
•    drugi etap remontu ul. Tarnogórskiej – od ul. Witkiewicza do Lipowej, 
•    budowa miejsc postojowych przy ul. Daszyńskiego w rejonie nr 422-426,
•    remont jezdni i chodników ul. Witkiewicza, na odcinku od ul. Tarnogórskiej do ul. Opolskiej, 
•    remont drogi przy ul. Daszyńskiego 425-425A (w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
•    remont jezdni i chodników łącznika Kujawska – Pszczyńska,
•    budowa chodnika i przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Reymonta i Cmentarnej.
 
Usprawnienia istotne dla komunikacji autobusowej:
•    budowa peronów autobusowych  przy ul. Kościuszki,
•    budowa chodnika i peronu autobusowego przy ul. Kozielskiej, 
•    budowa zatoki autobusowej przy ul. Królewskiej Tamy,
•    budowa chodnika i przejścia dla pieszych w rejonie zatoki autobusowej przy ul. Żernickiej.
 
Udogodnienia dla rowerzystów: 
 
•    przebudowa wlotu drogi rowerowej przy ul. Powstańców Warszawy, 
•    budowa brakującego fragmentu drogi rowerowej przy placu Piłsudskiego,
•    budowa łącznika dla rowerów między ul. Witkiewicza a ul. Zakole
•    budowa drogi rowerowej przy ul. Kozielskiej w rejonie ul. Sopockiej.
 
Plany remontowe nie wyczerpują zadań ZDM. W Gliwicach realizowane będą także duże inwestycje drogowe. 
Wśród największych zadań przewidzianych na 2023 rok znalazła się budowa brakującej części obwodnicy zachodniej (od ul. Daszyńskiego do Sowińskiego), która zdecydowanie odciąży miejskie ulice. Dokończona zostanie przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca kolejowego i w okolicy placu Piastów, co wiąże się także z poprawą estetyki sporej części śródmieścia. Trwa również budowa odcinka ul. Jana Brzechwy, dzięki której uzyska ona bezpośrednie połączenie z ul. Szafirową. Umożliwi to docelowo dojazd do nowego przedszkola. W planach jest również usprawnienie ruchu samochodowego w sąsiedztwie Narodowego Instytutu Onkologii i dużego parkingu samochodowego – przy ul. Sienkiewicza, w rejonie połączenia z Drogową Trasą Średnicową, powstać ma minirondo (planowane rozpoczęcie prac w 2023 r.). Przewidziano też m.in. rozpoczęcie budowy infrastruktury pieszo-rowerowej przy ulicach: Toszeckiej (na odcinku ok. 5 km – od zjazdu do restauracji McDonald's do ul. Wakacyjnej) oraz Strzelców Bytomskich na (na odcinku ok. 2 km – od ul. Narutowicza do ul. Jachtowej wraz z remontem nawierzchni na ulicy Jachtowej).
 
Źródło: UM Gliwice