WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

20.02.2023GZM: system ŚKUP już działa!

 
Wraz z przywróceniem funkcjonalności systemu ŚKUP przestały obowiązywać tymczasowe rozwiązania, które na czas awarii wprowadził ZTM.
 
Rozwiązania, które wskutek usunięcia awarii ŚKUP zostały już wycofane to m.in.: 
 
  • zakup papierowych biletów miesięcznych w Punktach Obsługi Pasażera i poprzez przelanie środków na konto organizatora transportu, 
  • samodzielne kasowanie biletów jednorazowych przy użyciu długopisu i kasowanie tych biletów w kasownikach dziurkujących, 
  • sprzedaż wszystkich rodzajów biletów jednorazowych przez kierowców. 
  • Wyjątek stanowi możliwość nabycia biletów długookresowych przez mobilną aplikację mPay. To rozwiązanie pozostaje dostępne do 21 lutego (wtorek). 
 
Bilety długookresowe w wersji papierowej, zakupione w czasie awarii, zachowują swoją ważność (zgodnie z datą naniesioną na bilecie). Bilety kwartalne i półroczne zostaną zdalnie zakodowane przez ZTM na kartach ŚKUP do końca marca, dzięki czemu od początku kwietnia pasażerowie nie będą musieli posiadać ich papierowych odpowiedników podczas korzystania z komunikacji miejskiej. Osoby, które chcą, aby na karcie ŚKUP zakodować im papierowy bilet miesięczny, mogą w tej sprawie kontaktować się z ZTM mailowo (kancelaria@metropoliaztm.pl) lub pisemnie (Zarząd Transportu Metropolitalnego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice). 
 
ZTM przypomina, że pasażerowie, którzy w czasie awarii systemu ŚKUP mieli na swojej karcie bilety wieloprzejazdowe a korzystali z komunikacji miejskiej na podstawie biletów jednorazowych, mogą ubiegać się m.in. o zwrot różnicy w poniesionych kosztach (różnica w cenie między biletem jednorazowym a wieloprzejazdowym). Powyższe dotyczy wykorzystywanych w czasie awarii zarówno biletów papierowych, jak i biletów elektronicznych z zewnętrznych aplikacjach mobilnych. 
 
W celu otrzymania takiego zwrotu należy zwrócić się do ZTM pisemnie (Zarząd Transportu Metropolitalnego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice) lub mailowo (kancelaria@metropoliaztm.pl). Organizator transportu w odpowiedzi przekaże dalsze informacje. 
 
Pasażerowie, którzy po zakończeniu awarii napotkali jakiekolwiek błędy lub trudności w zakupie, zakodowaniu lub skasowaniu biletów, mogą kontaktować się z ZTM mailowo (kancelaria@metropoliaztm.pl) lub pisemnie (Zarząd Transportu Metropolitalnego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice). Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie. 
 
Źródło: ZTM