WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

18.05.2023Idź... ZA GŁOSEM SERCA. Zadbaj o siebie! Zaproszenie do Dąbrowy Górniczej

Fundacja „Z sercem do Pacjenta” oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku (Akademia Wyższej Szkoły Biznesu „WSB”) organizuje kolejne spotkanie Klubu Pacjenta dla osób, które chcą więcej wiedzieć o swoim sercu, jak je chronić, o chorobach jakie mogą mu grozić – w szczególności o niewydolności serca, która towarzyszy wielu innym chorobom i jest coraz powszechniejsza. Spotkanie organizowane w ramach kampanii „Za głosem serca” odbędzie się 18 maja w siedzibie Akademii WSB.

W ramach Klubu Pacjenta organizowane są spotkania z pacjentami, ich rodzinami oraz seniorami we wszystkich lokalizacjach placówek medycznych należących do Grupy American Heart of Poland. Celem tych spotkań jest podniesienie świadomości na temat chorób kardiologicznych oraz wzmacnianie kompetencji zdrowotnych społeczeństwa. To pierwsze z cyklu spotkań organizowanych przez Klub Pacjenta, które zostało objęte patronatem Ministerstwa Zdrowia. 

„W Polsce i Europie choroby sercowo-naczyniowe stanowią istotny problem zdrowotny i są najczęstszą przyczyną zgonów. Edukacja społeczeństwa na temat tej grupy chorób, a zwłaszcza niewydolności serca, jest kluczowa dla zapobiegania tego rodzaju schorzeniom, a także dla poprawy jakości życia pacjentów.  Wydarzenia i kampanie edukacyjne w tym zakresie pomagają zwiększyć świadomość w społeczeństwie i zachęcić ludzi do podejmowania działań prozdrowotnych” – mówi Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Prezes Fundacji „Z sercem do pacjenta”.

„Brakuje narzędzi, które mogą pomóc w edukacji i kontroli tak poważnej choroby, jaką jest niewydolność serca. To sprawia, że pacjenci muszą sami szukać sposobów na poprawę swojego stanu i uzyskanie wsparcia w trudnym procesie leczenia. Z tego powodu istotne jest, aby jak najwięcej środowisk łączyło siły i uzupełniało swoje działania w celu propagowania wiedzy na temat tej choroby oraz zalecanych działań profilaktycznych, nie tylko wśród chorych i ich bliskich, ale także wśród osób zdrowych” - mówi Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”.

Spotkanie odbędzie się 18 maja o godz. 15:00 w siedzibie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Cieplaka 1c. Wydarzenie jest otwarte i bezpłatne dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Wszyscy, którzy wezmą udział w spotkaniu, będą mieli okazję wysłuchać ciekawych prelekcji prowadzonych przez ekspertów oraz skorzystać z pomiaru ciśnienia krwi.

O kampanii 

Kampania „Za Głosem Serca” jest inicjatywą organizacji pacjentów oraz ekspertów nauk o zdrowiu, którzy chcą wzmacniać kompetencje zdrowotne społeczeństwa oraz podnosić świadomość na temat chorób kardiologicznych m.in. niewydolności serca, na którą cierpi ponad milion osób w Polsce, a jednak wiedza o tym schorzeniu jest ciągle niewystarczająca. Działania edukacyjne są więc pilnie potrzebne, aby poprawić tę sytuację i wesprzeć zarówno chorych, jak i osoby zagrożone chorobą.