WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

17.04.2024Jest wykonawca nowego szpitala w Gliwicach!

Miasto Gliwice wybrało firmę MIRBUD w przetargu na budowę nowego szpitala miejskiego przy ul. Kujawskiej. W postępowaniu podzielonym na zakres podstawowy i 8 opcji dodatkowych uczestniczyło pięciu oferentów. 
 
Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 878,5 mln zł (w tym 355,8 mln zł na część podstawową inwestycji) złożyła firma MIRBUD SA i to z nią miasto zawrze umowę na realizację zakresu podstawowego. Zanim to jednak nastąpi, zgodnie z procedurą pozostali uczestnicy przetargu mają teraz 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. 
 
Jak wyjaśniono podczas konferencji prasowej zwołanej po otwarciu ofert przetargowych, przy braku odwołań podpisanie umowy z MIRBUDEM będzie mogło nastąpić do miesiąca. Wykonawca będzie miał następnie ok. tydzień na wejście na plac budowy przy ul. Kujawskiej. Roboty potrwają ok. 3 lata z możliwością przyspieszenia harmonogramu prac, a uruchamianie opcji dodatkowych będzie uzależnione od przyszłych możliwości finansowych miasta. 
 
Zakres podstawowy inwestycji obejmie wybudowanie obiektu do stanu surowego zamkniętego, łącznie z głównymi podejściami instalacyjnymi, a także wykonanie praktycznie pełnego zagospodarowania terenu. Uwzględni również przebudowę zewnętrznego układu drogowego w rejonie ulic Pocztowej, Kujawskiej i Ceglarskiej.
Jak podkreślił obecny na konferencji miasta Przemysław Gliklich, prezes Szpitala Miejskiego nr 4, w nowej siedzibie będzie się mogło znaleźć nawet 80% dotychczasowych, nowoczesnych i niemających nawet 2 lat szpitalnych urządzeń diagnostycznych i łóżek dla pacjentów. Całkowicie nowe, bo zaprojektowane i przystosowane pod konkretne pomieszczenia, będzie natomiast wyposażenie sal operacyjnych. 
– Nowoczesny szpital miejski, oferujący personelowi medycznemu pracę w bardzo godnych warunkach, pozwoli na leczenie mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego na najwyższym poziomie. Już obecnie zabezpieczamy rocznie ok. 200 tysięcy pacjentów. Nowy obiekt, który ma szanse powstać w okresie 3 nadchodzących lat, został w okresie pandemii bardzo mądrze przeprojektowany i rozplanowany, również pod kątem następnych, ewentualnych, epidemii. Serdecznie dziękuję za ogromne zaangażowanie w tę część prac dwojgu naszym specjalistom, Piotrowi Zielonce oraz Annie Majdzie, która jest najbardziej odpowiedzialna za sukces Gliwic w procedurze dotyczącej celowości tej inwestycji poprzez tzw. IOWISZa – Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia – mówił Przemysław Gliklich.
 
W poniedziałek 15 kwietnia Gliwice odwiedziła Minister Zdrowia Izabela Leszczyna, która zapowiedziała możliwość budowy w naszym mieście obsługującego mieszkańców całego województwa szpitala klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Deklaracja ta spotkała się z otwartością władz miasta i SM nr 4. Pomysł ten nie jest alternatywą dla miejskiej inwestycji, którą przygotowywano w Gliwicach od 2019 r. i która zostanie zrealizowana w ciągu kolejnych 3 lat. 
– Budowa szpitala klinicznego od zgłoszonego w poniedziałek pomysłu do momentu, w którym zacznie on przyjmować pacjentów, zajmie co najmniej 10 lat. Planujemy jak najszybciej wybudować szpital miejski, który będzie dbał o podstawowe zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych gliwiczan z nowoczesnym Szpitalnym Odziałem Ratunkowym, izbą przyjęć, nocną i świąteczną opieką, a równolegle bardzo chętnie skorzystamy z pomysłu pani minister. Mamy rezerwę terenu, miejski budynek także może podlegać rozbudowie. Z pewnością połączenie sił miasta, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Ministerstwa Zdrowia to ciekawy kierunek. Warto w tej sprawie jak najszybciej przejść od słów do czynów. Kontaktowaliśmy się już w tej sprawie z rektorem uczelni – podkreślił odpowiedzialny za inwestycje miejskie wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok.
 
 
– Nowy szpital miejski to inwestycja niezwykle ważna i potrzebna z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gliwic. Sfinansujemy ją z budżetu miasta oraz środków zewnętrznych, pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i programów unijnych w ramach Funduszu Spójności. Mamy pisemne deklaracje Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, że nabory wniosków będą ogłaszane. Będziemy też, jak zawsze w Gliwicach, sięgać po środki z innych programów, na sfinansowanie chociażby wydatków na efektywność energetyczną. Nie ukrywamy również, że liczymy na realizację zapisów umowy koalicyjnej zawartej przez partie Koalicji 15 Października, w której jest zapis: „Będziemy zatem dążyć do przywrócenia samorządom szerokiej autonomii. Wzmocnimy ich dochody własne, m.in. poprzez zwiększony udział w podatku PIT”. 
 
 
Tekst i zdjęcia: UM Gliwice