WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

26.01.2024Konieczne zmiany na Chorzowskiej w Gliwicach!

 
Zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej, uzyskanie zgody budowlanej, następnie ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie właściwych robót – to tegoroczny plan działań związanych z gruntowną modernizacją i nowym zagospodarowaniem ulicy Chorzowskiej wraz z terenem po nieczynnym torowisku tramwajowym.
 
W ramach zbliżającej się przebudowy Chorzowskiej wyremontowana zostanie jezdnia, a po obu jej stronach powstanie bezpieczna i wygodna infrastruktura dla rowerzystów – 3 km wydzielonej ścieżki rowerowej w dawnym śladzie torów oraz prawie 2 km drogi pieszo-rowerowej, ciągnącej się od ul. Dębowej przy lesie komunalnym do granicy z Zabrzem.
– Ulicę Chorzowską czeka zasłużona gruntowna przebudowa i efektowna metamorfoza. W ramach nowego zagospodarowania chcemy zmodernizować układ drogowy Chorzowskiej oraz jej sąsiedztwo łącznie z dawnym torowiskiem tramwajowym. Powstaną m.in. nowe chodniki, drogi dla rowerów, zatoki autobusowe i miejsca parkingowe, przewidziano również efektowne nasadzenia zieleni niskiej i młodych drzew. Dzięki tej inwestycji ulica Chorzowska nabierze reprezentacyjnego wyglądu, zapewniając jednocześnie pieszym, rowerzystom i kierowcom bezpieczeństwo oraz wygodę przemieszczania się – zapowiada nadzorujący inwestycje drogowe wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok.
 
Obecnie na ukończeniu znajdują się prace projektowe dotyczące nowego zagospodarowania ulicy Chorzowskiej. Uzyskane zostały kluczowe decyzje i pozwolenia, umożliwiające złożenie wniosku o wydanie zgody budowlanej na realizację robót, a Zarząd Dróg Miejskich oczekuje jeszcze na przedłożenie części brakujących uzgodnień, głównie z zakresu branży teletechnicznej (z uwagi na znaczną liczbę różnych gestorów) oraz branży elektroenergetycznej. Po uzyskaniu zgody budowlanej przewidziano ogłoszenie przetargu. Po jego rozstrzygnięciu – jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, jeszcze w tym roku – rozpoczną się prace budowlane. Ich szacunkowy koszt już na obecnym etapie sięga ok. 60 mln zł, dlatego kluczowe może być pozyskanie przez miasto dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 
 
Taka będzie „nowa Chorzowska”
 
Na całej długości ul. Chorzowskiej, od skrzyżowania z ulicami Zabrską, Dąbrowskiego i Poniatowskiego do skrzyżowania z łącznicą DK 88 i ul. Knurowską w Zabrzu, przewidziano przebudowę pasa drogowego, łącznie z realizacją nowej kanalizacji deszczowej. Założono, że wszędzie tam, gdzie jezdnia sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, wydzielone mają być trzy pasy ruchu – dwa do jazdy na wprost (i skrętu w prawo) plus jeden do skrętu w lewo w obszarze skrzyżowań lub istotnych zjazdów publicznych. Na pozostałych odcinkach zaplanowano dwa pasy ruchu, z wykonaniem dodatkowego pasa do skrętu w lewo w miejscach skrzyżowań lub ważnych zjazdów.
 
Obustronny chodnik przewidziano w rejonie zabudowań mieszkaniowych. Natomiast na odcinku od ul. Dębowej przy lesie komunalnym do granicy miasta z Zabrzem (ok. 1,7 km) realizowany ma być ciąg pieszo-rowerowy, przechodzący od okolic wiaduktu autostradowego w oddzielny chodnik i drogę rowerową.
 
Wydzielona droga rowerowa na całym 3-kilometrowym odcinku ul. Chorzowskiej powstanie w śladzie dawnego torowiska tramwajowego, łącznie z wykorzystaniem na ten cel dawnego wiaduktu tramwajowego nad torami kolejowymi w obszarze skrzyżowania z ul. Szymanowskiego.
 
Nowa zieleń – niska oraz wysoka – ma pojawić się na wybranych odcinkach zarówno po stronie północnej ul. Chorzowskiej, przylegającej m.in. do lasu komunalnego (w pasie o szerokości 3 m), jak i po stronie południowej, czyli w dawnym pasie torowiska, o szerokości od 7,5 m do 10 m. 
 
Z myślą o mieszkańcach zaplanowano również budowę obustronnych zatok postojowych na odcinku zabudowy mieszkaniowej oraz dodatkowego parkingu na wysokości ul. Chorzowskiej 54-64 (przy istniejących obiektach o funkcji handlowo-usługowo-produkcyjnej). Przewidziano ponadto budowę wydzielonych zatok autobusowych wraz z uporządkowaniem peronów przystankowych i zabudową wiat, a także montaż elementów małej architektury. Dodatkowo, w związku ze zgłaszanymi przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach trudnościami i zagrożeniami związanymi z włączaniem się do ruchu autobusów wyjeżdżających z zajezdni, uwzględniono w planach zastosowanie tam nowej sygnalizacji świetlnej skoordynowanej z sygnalizacją na skrzyżowaniu łącznicy DK 88 i ul. Knurowskiej w Zabrzu.
 
 
mat. Biuro Projektów A-PROPOL, Erynek 3D / ZDM w Gliwicach
Źródło:www.gliwice.eu