WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

18.05.2023Nowe centrum Tychów. Są wyniki ankiet mieszkańców.

 
Teren w rejonie Al. Jana Pawła II o powierzchni ok. 15 ha ma w przyszłości stać się nowym centrum miasta Tychy. Obecnie to niezagospodarowana, rozdzielona czteropasmową drogą wzdłuż wykopu kolejowego przestrzeń. Jak ma wyglądać nowe centrum? O to kilka miesięcy temu zapytali mieszkańców urzędnicy.
 
Zebrane odpowiedzi uwzględniono w pracach nad wstępnym masterplanem projektu. Swoje zdanie na temat tego, jak ma wyglądać nowe centrum oraz jakie ma pełnić funkcję mogli wyrazić mieszkańcy miasta. Z końcem stycznia zakończyło się zbieranie ankiet stanowiących pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania nowego centrum miasta Tychy. Wpłynęło 1606 ankiet.
- Dowiedzieliśmy się, jakie są potrzeby mieszkańców i mieszkanek wobec miasta, w jaki sposób je postrzegają i jak w nim funkcjonują oraz przede wszystkim, jakie mają wyobrażenie tej kluczowej przestrzeni, jaką jest centrum. Pozwoliło nam to dostosować założenia masterplanu do obecnych realiów oraz potrzeb mieszkańców i przyszłych pokoleń – mówi Michał Lorbiecki - Pełnomocnik prezydenta ds.  nowego centrum miasta Tychy.
 
W ankietach mieszkańcy Tychów stawiali przede wszystkim na zieleń, wielofunkcyjne budynki oraz deklarowali chęć poruszania się po centrum pieszo.
- Budynki w nowym centrum miasta mają być wielofunkcyjne i dzięki różnorodnej ofercie centrum będzie miejscem dla wszystkich. Będzie miejsce na sklepy, kawiarnie, restauracje, puby, biura. Zabudowa będzie kształtowana w taki sposób, żeby nie przytłaczała, czyli miała „ludzką skalę”.  Czerpiąc z tradycji miast europejskich będzie zwarta i pierzejowa, a centralną lokalizację w mieście zaakcentują najwyższe budynki   – dodaje Michał Lorbiecki.
 
Będzie to obszar, po którym najwygodniej będzie się poruszać pieszo dzięki przyjaznej infrastrukturze, atrakcyjnej przestrzeni i przede wszystkim bliskości rozmaitych usług. Pomoże w tym sprawny transport zbiorowy w postaci trolejbusów, autobusów i kolei, a także wygodna i bezpieczna sieć dróg rowerowych.
 
Nowe centrum miasta Tychy to będzie przede wszystkim system tętniących życiem przestrzeni publicznych oparty na Osi Zielonej (główni projektanci miasta Hanna Adamczewska-Wejchert i Kazimierz Wejchert oparli kompozycję urbanistyczną nowego miasta na dwóch przecinających się tzw. elementach krystalizujących  - Osi Zielonej - północ - południe oraz osi kolejowej wschód-zachód), łączącej północną i południową część miasta, a także odmienionej alei Jana Pawła II, która z tranzytowej arterii zmieni się w miejską ulicę.
- Prowadzić one będą do najważniejszego miejsca w centrum: dużego, zielonego i wielofunkcyjnego placu ogólnomiejskiego. Razem z deptakami i mniejszym placem łączyć się będą w sieć integrującą miasto miejscami spotkań, spędzania wolnego czasu, zabawy i odpoczynku - dodaje pełnomocnik.
 
Co istotne, wszystkie przestrzenie w nowym centrum miasta będą uwzględniały tzw. błękitno-zieloną infrastrukturę, czyli takie urządzenie zieleni, które m.in. będzie sprzyjać retencji wód opadowych, chronić przed upałem i suszą, czy wzbogacać bioróżnorodność. Zieleń będzie wypełniała nie tylko przestrzenie otwarte, ale również będzie stanowiła istotny element zabudowy np. pod postacią zielonych dachów.
 
Masterplan w sposób bardziej szczegółowy niż plan miejscowy określi zasady zagospodarowania, w tym zabudowy, a także program funkcjonalny, przestrzenie publiczne, politykę mobilności, infrastrukturę oraz modele realizacji i etapowanie inwestycji. Jednak, by przygotować teren prawnie i infrastrukturalnie równolegle prowadzone są prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
- W ramach tej procedury spotkamy się z mieszkańcami, którzy będą mogli składać uwagi do projektu. Projektujemy także odmienioną aleję Jana Pawła II oraz sposób uporządkowania i dostosowania infrastruktury technicznej. Następnym krokiem będzie zagospodarowanie centralnego odcinka Osi Zielonej. Zależy nam, żeby ta najważniejsza przestrzeń w mieście była zaprojektowana jak najlepiej, dlatego projekt planujemy wyłonić w wyniku konkursu – mówi Igor Śmietański – z-ca prezydenta Tychów ds. gospodarki przestrzennej.
 
Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu na zagospodarowanie centralnego odcinka Osi Zielonej. Rozpoczęto także procedurę planistyczną dotyczącą  planu miejscowego obejmującego teren planowanego centrum.
 
Już 25 lipca br.  zorganizowane zostaną w mieście warsztaty dla mieszkańców oraz debata o nowym centrum miasta.
 
Warsztaty dla mieszkańców o godzinie 16.30 - liczba uczestników jest ograniczona. Prosimy o zgłoszenia pod adresem mejlowym przemyslaw.jedlecki@agora.pl. Podczas spotkania z mieszkańcami skupimy się na wystroju i funkcjach osi zielonej, placu centralnego oraz samej alei Jana Pawła II.
 
Debata ekspercka o godzina 18.15.
 
Źródło: UM Tychy