WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

06.12.2023Obwodnica na ostatniej prostej

Choć mróz i opady śniegu nieco spowolniły tempo prac przy budowie ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy Gliwic, przy sprzyjających warunkach pogodowych asfaltowanie jezdni ma szanse zakończyć się jeszcze w grudniu. Dwukilometrowa droga, prowadząca od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego, powinna być w pełni gotowa i przejezdna na początku 2024 roku.
 
– W ostatnim czasie wykonawca – konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach oraz Eurovia Polska – ułożył warstwę ścieralną asfaltu na odcinku powstającej obwodnicy od ul. Daszyńskiego za nowy obiekt mostowy. Na pozostałym obszarze inwestycji tzw. podbudowy asfaltowe również zostały wykonane, niestety warunki pogodowe nie pozwoliły na dokończenie układania warstwy ścieralnej asfaltu. Jeżeli będzie tylko taka możliwość, wykonawca zadeklarował, że prace te zostaną wykonane jeszcze w roku bieżącym – informuje Zarząd Dróg Miejskich odpowiadający za realizację zachodniej obwodnicy Gliwic.
 
Pomimo zimowej aury nadal prowadzone są inne roboty związane z porządkowaniem terenu i pracami wykończeniowymi przy pięciu zbiornikach retencyjnych, które będą zbierać wody opadowe z drogi.
 
W najbliższych tygodniach planowany jest montaż słupów energooszczędnego, ledowego oświetlenia ulicznego i oznakowania pionowego, a jeżeli warunki pogodowe pozwolą, to wykonywane będzie oznakowanie poziome i dalsze prace wykończeniowe związane z zagospodarowaniem terenu.
Docelowo na skrzyżowaniu nowej części obwodnicy z ulicami Okulickiego i Sowińskiego działać będzie sygnalizacja świetlna, która zostanie włączona do funkcjonującego na terenie miasta inteligentnego systemu sterującego, pozwalającego na optymalne zarządzanie ruchem drogowym. Z kolei w okolicy skrzyżowania z ul. Daszyńskiego o aktualnych warunkach pogodowych czy utrudnieniach na drodze informować będzie kierowców tablica VMS. Także w tym rejonie staną ekrany akustyczne, które zostaną zamontowane po zakończeniu robót związanych z asfaltowaniem. 
 
Powstający odcinek obwodnicy będzie drogą jednojezdniową, z jednym pasem ruchu w każdą stronę i z możliwością dobudowy w przyszłości drugiej jezdni. Finalnie przejmie ruch samochodowy z DK 78, odciążając od tranzytu centrum miasta, a poprzez nową tarczę skrzyżowania połączy się w przyszłości z planowaną obwodnicą dzielnicy Ostropa. 
 
Wzdłuż całej trasy nie zabraknie zieleni, w tym drzew i krzewów w pasie drogowym, które – ze względu na warunki pogodowe – zostaną posadzone w kolejnym roku. Bezpieczny przejazd dla rowerzystów zapewni natomiast ciąg pieszo-rowerowy od strony ul. Sowińskiego, uzupełniony przez drogi techniczne wzdłuż obwodnicy.
– Choć patrząc na zaawansowanie prac, można by pomyśleć, że trasa lada dzień będzie gotowa, to wciąż należy pamiętać, że obecnie jest to teren budowy, na którym zgodnie z oznakowaniem obowiązuje zakaz ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego! – podkreśla Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. – Przypominamy też, że przed oddaniem drogi do użytkowania konieczny będzie jej odbiór przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wraz z wykonawcą robót dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać możliwość przejazdu z początkiem przyszłego roku – deklaruje ZDM.
 
Koszt budowy ostatniej części obwodnicy zachodniej (wraz z dokumentacją projektową i przebudową dróg dojazdowych) to obecnie około 55 mln zł. Są to środki z budżetu miasta, ale Gliwice będą się starały o pozyskanie dofinansowania.
 
fot. K. Krzemiński
Źródło:www.gliwice.eu