WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

10.08.2023Obwodnica zachodnia Gliwic - raport z budowy

W Gliwicach mocno zaawansowana jest budowa ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy miasta – od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego. Powstający fragment trasy zdecydowanie odciąży od ruchu samochodowego miejskie ulice, ułatwi przejazd przez miasto i przyczyni się do poprawy komfortu życia gliwiczan.
 
To jedna z najważniejszych i największych inwestycji miejskich realizowanych obecnie w Gliwicach. Budowany odcinek (od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego)  połączy się z istniejącą już częścią zachodniej obwodnicy (od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej), a docelowo także z całą częścią południową (od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej). 
 
Kierowcy spoza Gliwic, ale także sami gliwiczanie, już teraz chętnie korzystają z dostępnych odcinków obwodnicy, które umożliwiają płynną jazdę i szybsze dotarcie do celu z pominięciem ulic prowadzących przez centrum miasta. Po dokończeniu budowy całej miejskiej obwodnicy – w części zachodniej i południowej – do dyspozycji będzie 10 km wygodnej drogi. 
 
Już na początku przyszłego roku gotowy, blisko 2-kilometrowy odcinek trasy od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego przejmie ruch samochodowy z Drogi Krajowej nr 78, która prowadzi m.in. przez Tarnowskie Góry, Gliwice i Rybnik. Dzięki temu mniej samochodów wjedzie na inne miejskie ulice, łatwiej będzie można też przemieszczać się pomiędzy dzielnicami czy dojechać do centrów handlowych. 
Obecnie trwają zintensyfikowane prace na skrzyżowaniu obwodnicy z ulicami Sowińskiego i Okulickiego. Zrobiono tam podbudowę asfaltową, wyprofilowano układ drogowy i ciągi pieszo-rowerowe. Po zakończeniu przez PWiK prac związanych z budową wodociągu wykonana została stabilizacja dróg technicznych i części drogi głównej.
 
W najbliższym czasie zmiany obejmą również skrzyżowanie obwodnicy z ul. Daszyńskiego, gdzie powstaje konstrukcja pod ekrany akustyczne oraz układane są krawężniki. Tempa nabierają również roboty związane z budową obiektów mostowych. 
 
Powstający odcinek ma być drogą jednojezdniową, z jednym pasem ruchu w każdą stronę, z możliwością dobudowy w przyszłości drugiej jezdni. Na obu jego końcach przewidziano skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Wybudowana zostanie również tarcza skrzyżowania z przyszłą obwodnicą Ostropy.
Z myślą o rowerzystach przewidziano bezpieczny przejazd dla jednośladów, w części z wykorzystaniem zaprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego, w części – dróg dojazdowych do pól. Cały odcinek ma być oświetlony z wykorzystaniem energooszczędnego oświetlenia LED. Na trasie nie zabraknie zieleni, w tym drzew i krzewów w pasie drogowym.
 
Koszt budowy ostatniej części obwodnicy zachodniej (wraz z dokumentacją projektową i przebudową dróg dojazdowych) to obecnie około 50 mln zł. Są to środki z budżetu miasta, ale Gliwice będą się starały o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. 
 
Miejska obwodnica to kolejny element dobrze przemyślanej modernizacji układu drogowego Gliwic, który konsekwentnie zmieniany jest z promienistego na bardziej efektywny – obwodnicowy. To istotnie odciąża centrum miasta od ruchu samochodowego, w szczególności tranzytowego. Miasto ma również dużą – autostradową obwodnicę, tworzoną przez dwie autostrady (A1 i A4) oraz aleję Jana Nowaka-Jeziorańskiego (tzw. starą autostradę). Dzięki temu po Gliwicach jeździ się lepiej niż po wielu innych polskich miastach.
 
fot. K. Krzemiński
Źródło:www.gliwice.pl