WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

07.11.2023Program Rewitalizacji miasta Gliwice

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gliwic. Uwagi będzie można zgłaszać do 28 listopada. 
 
Jak zawsze do udziału w konsultacjach władze miasta zapraszają mieszkańców Gliwic, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych, grup nieformalnych oraz wszystkich innych, zainteresowanych udziałem w procesie rewitalizacji w naszym mieście. 
 
Od 6 listopada swoje zdanie można wyrazić poprzez formularz konsultacyjny, dostępny:
 
-elektronicznie – na platformie https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
-w wersji papierowej – do pobrania i złożenia w siedzibach Urzędu Miejskiego (ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasna 31A),
bądź też ustnie – bezpośrednio w Biurze Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A (w godzinach pracy UM) lub podczas spotkania zaplanowanego na 15 listopada na godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kościuszki 17.
 
Tworzony w Gliwicach Gminny Program Rewitalizacji to ważny miejski dokument, pozwalający m.in. wdrażać mechanizmy poprawiające jakość życia w mieście na obszarach i w lokalizacjach, które wymagają szczególnej troski i działań oraz szeroko pojętych zmian.
 
Źródło:www.gliwice.eu