WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

18.03.2024Przebudowa stacji Gliwice Łabędy. Jak zmieni się układ drogowy?

Do 2028 roku spółka PKP Polskie Linie Kolejowe i firma „Trakcja” zamierzają przebudować stację Gliwice Łabędy i wiadukt kolejowy przy ul. Staromiejskiej, wznieść nowy wiadukt nad ul. Strzelców Bytomskich, a także wybudować nowy przystanek kolejowy w rejonie estakady Jana Heweliusza na osiedlu Kopernika. W ramach tej inwestycji, realizowanej we współpracy z Miastem Gliwice, bardzo ważna będzie drogowa część przebudowy w Łabędach, którą zajmie się Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. 
 
Przypomnijmy – w ramach zadania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. stacja Gliwice Łabędy zostanie przebudowana i przystosowana do obsługi wszystkich podróżnych oraz pociągów towarowych (do 750 m długości). Powstaną tam trzy wygodne perony z wiatami, ławkami, oświetleniem i nagłośnieniem. Przebudowany i poszerzony (by umożliwić swobodne mijanie się pojazdów) zostanie także wiadukt kolejowy przy ul. Staromiejskiej, z którego możliwe będzie dojście do peronu 1 w stacji Gliwice Łabędy, skąd odjeżdżają pociągi w stronę Katowic i Kędzierzyna Koźla. Nowy wiadukt powstanie również nad ul. Strzelców Bytomskich. Zostanie połączony klatką schodową i windą z peronami 2 i 3, skąd można się dostać do Katowic, Pyskowic, Strzelec Opolskich i Opola. 
 
Pracom prowadzonym w obrębie stacji Gliwice Łabędy towarzyszyć będzie rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie łabędzkiego dworca (zbieg ulic Przyszowskiej, Wolności, Strzelców Bytomskich i Głównej) oraz na fragmencie ul. Staromiejskiej w rejonie wiaduktu przy śluzie.
Inwestycja realizowana przez ZDM w Gliwicach – w związku z likwidacją istniejącego wiaduktu w rejonie ulic Strzelców Bytomskich i Głównej – obejmie budowę ronda turbinowego pod nowym wiaduktem kolejowym na zbiegu ulic Przyszowskiej, Wolności, Strzelców Bytomskich i Głównej. Zlikwidowany zostanie przejazd kolejowy w poziomie szyn na przedłużeniu ul. Wolności. Nowy układ drogowy będzie dostosowany do rozbudowywanej stacji kolejowej i poszerzonego wiaduktu w rejonie ul. Staromiejskiej. W ramach inwestycji powstaną również zatoki autobusowe, parkingi park&ride oraz bike&ride oraz infrastruktura rowerowa – ciąg pieszo-rowerowy (długości ok. 80 m) oraz droga dla rowerów (o łącznej długości blisko 800 m).
 
Szacowany koszt inwestycji to ok. 80 mln zł. Zarząd Dróg Miejskich, który od stycznia br. dysponuje już decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przygotowuje się obecnie do ogłoszenia postępowania przetargowego, w którym wyłoni wykonawcę robót budowlanych. Planowane rozpoczęcie prac to połowa 2024 roku. 
 
 
Wiz. Biuro Projektów A-PROPOL
Źródło:www.gliwice.eu