WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

26.04.2023RozmawiaMY o starówce - za nami otwarta debata w Gliwicach

Zapowiadana debata dotycząca propozycji dalszego ograniczania ruchu samochodowego na starówce przebiegła w niezwykle gorącej atmosferze. Spotkanie z prezydentem Gliwic wzbudziło bardzo duże zainteresowanie mieszkańców i przedsiębiorców, a sala w Miejskiej Bibliotece Publicznej pękała w szwach. Był to kolejny etap szerokiego konsultowania planu ewentualnego poszerzenia Strefy Ograniczonej Dostępności. 
 
O planach dotyczących ograniczania ruchu samochodowego na gliwickiej starówce wiadomo od lat, a zmiany wprowadzane są stopniowo. Zapowiadał je także prezydent Gliwic Adam Neumann w swoim programie wyborczym, który zyskał największe poparcie mieszkańców. Do władz miasta docierało sporo głosów od zadowolonych z tych działań mieszkańców, którzy cenią sobie możliwość spokojnego spaceru czy jazdy na rowerze po  uliczkach, na których ruch samochodowy został już ograniczony i gdzie pojawiły się letnie ogródki gastronomiczne. Równocześnie inni gliwiczanie – w tym duża część mieszkańców starówki i przedsiębiorców z tego obszaru – nie chce dalszego poszerzania Strefy Ograniczonej Dostępności. 
 
Jak pogodzić oczekiwania różnych grup mieszkańców? To trudne zadanie dla władz miasta. Aby dać wszystkim możliwość zapoznania się z propozycją zmian,  plan poszerzenia SOD na starówce został zaprezentowany z wyprzedzeniem i obecnie jest szeroko omawiany z różnymi środowiskami. Kilka dni temu zakończyły się konsultacje społeczne w formie ankiet, w których każdy mógł przedstawić swoją opinię. We wtorek, 25 kwietnia, odbyła się natomiast otwarta debata, na którą licznie przybyli gliwiczanie. 
 
Spotkanie zorganizowane w Sali Wystawienniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki było okazją do dyskusji z prezydentem Gliwic Adamem Neumannem i jego zastępcą Mariuszem Śpiewokiem. Informacji udzielała też Anna Gilner, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, a wyniki zakończonych konsultacji przedstawiła w skrócie Marta Kryś, dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych. 
 
Swoje opinie mogli podczas konsultacji wyrazić mieszkańcy starówki, mieszkańcy spoza starówki i przedsiębiorcy z obrębu starówki w trzech oddzielnych ankietach. W sumie w konsultacjach udział wzięło 2487 osób. Zdania na temat dalszego ograniczania ruchu w tej części miasta są podzielone. Około 40% głosów w każdej z grup osób biorących udział w ankietach nie popiera zmian w zaproponowanym kształcie i uważa, że zmiany wprowadzone do tej pory są wystarczające, jednak blisko 30% osób głosujących w ankietach skierowanych do mieszkańców popiera zaproponowane rozwiązanie. Podczas spotkania dominowały głosy mieszkańców starówki i przedsiębiorców z tego obszaru sprzeciwiające się zaproponowanemu przez miasto rozwiązaniu. 
 
Prezydent Neumann zapewnił, że kwestia ewentualnego rozszerzenia SOD jest otwarta, a zaproponowane wcześniej rozwiązanie dotyczące dalszego ograniczania ruchu na starówce nie będzie wprowadzane na siłę i wbrew woli większości mieszkańców czy przedsiębiorców. Priorytetem obecnie jest – jak podkreślił – wypracowanie kompromisu. Z jednej strony bowiem trzeba wprowadzić rozwiązania konieczne z punktu widzenia przepisów prawa w kontekście uporządkowania miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania w obrębie starówki, z drugiej – mając na uwadze wszystkie głosy mieszkańców – należy znaleźć tzw. „złoty środek” w związku z ewentualną zmianą obszaru Strefy Ograniczonej Dostępności. 
 
Szczegółowe wyniki i analizy przeprowadzonej ankiety zostaną przedstawione w najbliższym czasie. 
 
 
fot. G. Ożga/UM Gliwice
źródło:www.gliwice.eu