WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

12.09.2023Rusza konkurs na zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach

 
Wraz z otwarciem Nowego Centrum Gliwic powrócił temat zmian w wyglądzie najbardziej reprezentacyjnego miejskiego traktu. W ogłoszonym właśnie konkursie na koncepcję zagospodarowania wiodącego odcinka ulicy Zwycięstwa (od Rynku do ul. Stanisława Dubois) swoje pomysły mogą do końca listopada zgłaszać studenci architektury, architekci oraz zespoły architektów. Prace, przekazane do Zarządu Dróg Miejskich, oceni specjalnie powołana komisja.
 
Gliwice od dłuższego czasu przymierzają się do ożywienia ulicy Zwycięstwa, połączenia jej historycznych walorów ze współczesnymi oczekiwaniami mieszkańców i gości odwiedzających miasto. Ważne, aby ulica nie była jedynie ciągiem komunikacyjnym, ale stała się przyjaznym miejscem, w którym warto się zatrzymać lub umówić ze znajomymi. Jak miałaby wyglądać? Jesienią ubiegłego roku swoje zdanie w tej kwestii wyraziło ponad 1600 osób uczestniczących w miejskich konsultacjach społecznych. Mieszkańcy opowiedzieli się przede wszystkim za większą ilością zieleni (82,1% wskazań), poszerzeniem chodników, dającym możliwość urządzenia ogródków gastronomicznych (65,9% głosów), ustawieniem różnych elementów małej architektury – ławek, siedzisk itp. (51,3% głosów) oraz stworzeniem drogi dla rowerów (51,2% głosów). 
 
Na tej podstawie, w ślad za ubiegłorocznymi zapowiedziami, rozpisany został konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania ulicy, który pozwoli poznać różne wizje fachowców. Autorzy zgłaszanych opracowań muszą nawiązywać do standardu i jakości już istniejących fragmentów ulicy Zwycięstwa, uwzględniając zarówno zabytkowy układ urbanistyczny na odcinku od ul. Dolnych Wałów do Rynku, jak i przebudowany układ drogowy od ul. Bohaterów Getta Warszawskiego do ul. Stanisława Dubois. Oczekiwane są pomysły niekonwencjonalne i innowacyjne, przyjazne środowisku i osobom ze szczególnymi potrzebami, a przede wszystkim realne, jeśli chodzi o wykonawstwo i użytkowanie. Należy w nich uwzględnić czytelne i bezpieczne rozwiązania komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej, nową zieleń uliczną (wysoką i niską) oraz istniejący starodrzew i oświetlenie, zaproponować elementy małej architektury (m.in. ławki, siedziska, stojaki na rowery). Przyjęto również, że osobno powinno być zaprezentowane funkcjonalne rozwiązanie połączenia ul. Zwycięstwa z aleją Przyjaźni, z uwzględnieniem jej obecnego zagospodarowania i przeznaczenia jako „zielona” aleja spacerowo-rowerowa.
 
Najlepsze koncepcje zostaną nagrodzone, a w oparciu o nie zostanie opracowana dokumentacja projektowa, konieczna do rozpisania przetargu na wykonanie inwestycji. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody pieniężne w wysokości 95 tys. zł (I nagroda), 30 tys. zł (II nagroda) i 15 tys. zł (III nagroda). Regulamin rywalizacji jest dostępny w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice nr  8403/23 i na stronie Zarządu Dróg Miejskich.
 
fot. G. Ożga / UM w Gliwicach
Źródło:www.gliwice.eu