WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

19.02.2024Śnięte ryby na śluzie Kanału Gliwickiego w Łabędach

 
W dniu 18 lutego br. w godz. porannych pracownicy PGW WP RZGW w Gliwicach, obsługujący śluzę Łabędy na Kanale Gliwickim zauważyli w południowej komorze tego obiektu hydrotechnicznego śnięte ryby. Bezzwłocznie podjęto interwencję w przedmiotowej sprawie.
 
Powiadomiono m.in. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach oraz Polski Związek Wędkarski w Katowicach. Na miejscu obok PGW WP RZGW w Gliwicach pracował WIOŚ w Katowicach, PIW w Gliwicach oraz Policja. Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach podjęli z wody śnięte ryby. Szacunkowo zebrano kilkadziesiąt kg ryb (niewielkich rozmiarów).
 
Jednocześnie PGW WP RZGW w Gliwicach prowadzą monitoring wód Kanału Gliwickiego, Kanału Kędzierzyńskiego oraz rzeki Odry. Poza śluzą Łabędy nie notuje się przypadków śnięcia ryb w żadnej lokalizacji. Wody Polskie w Gliwicach kontynuują monitorowanie sytuacji na wodach w obszarze swojej administracji, pozostają w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego i przekazują właściwym służbom oraz instytucjom informacje o wszelkich ewentualnie spostrzeżonych nieprawidłowościach.
 
W związku z wczorajszym pojawieniem się śniętych ryb na śluzie Kanału Gliwickiego w  Łabędach Wody Polskie w Gliwicach prowadzą stały monitoring tej sekcji Kanału oraz całej drogi wodnej. W dniu dzisiejszym, tj. 19 lutego nie zostały odnotowane nowe przypadki śnięcia ryb. Pomimo tego pozostajemy w kontakcie ze służbami zarządania kryzysowego i podejmujemy niezbędne działania w przypadku wystąpienia niepokojących zdarzeń. Przekazujemy również odpowiednim służbom i instytucjom informacje o wszelkich spostrzeżonych ewentualnych nieprawidłowościach.   
 
Źródło: https://gliwice.wody.gov.pl